Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 31: Công nghệ tế bào

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 31: Công nghệ tế bào, giúp các em hoàn thiện bài tập, bám sát nội dung chương trình SGK. Qua các dạng bài tập trình bày khái niệm, ưu điểm, triển vọng phát triển của công nghệ tế bào.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 31: Công nghệ tế bào

1. Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 9

Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?

Phương pháp giải

Xem lại công nghệ tế bào. Khái niệm công nghệ tế bào, những giai đoạn chủ yếu của công nghệ tế bào.

Hướng dẫn giải

- Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

- Công nghệ tế bào được thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang đi nuôi cấy để tạo mô non (mô sẹo)
  • Bước 2: Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hóa thành các cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

2. Giải bài 2 trang 91 SGK Sinh học 9

Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Phương pháp giải

Xem lại công nghệ tế bào, Những ưu điểm và triển vọng cuả  nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Hướng dẫn giải

- Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm:

+ Tạo ra số lượng cá thể lớn trong một  thời gian ngắn

+ Tạo ra các cá thể có kiểu gen  va kiểu hình giống với cá thể gốc ban đầu

→ Giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

- Triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm

+ Nhân nhanh nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

+ Nhân bản vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào đã được chuyển gen người , chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM