Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể, giúp các em củng cố kiến thức thông qua các bài tập vận dụng viết sơ đồ cơ chế hình thành đột biến số lượng NST, phân loại các dạng đột biến. Hậu quả của đột biến số lượng NST.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

1. Giải bài 1 trang 68 SGK Sinh học 9

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

Phương pháp giải

Xem lại đột biến số lượng NST, phân loại các dạng đột biến số lượng NST.

Hướng dẫn giải

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể ba nhiễm (2n +1) và thể một nhiễm (2n -1), thể không nhiễm (2n-2).

2. Giải bài 2 trang 68 SGK Sinh học 9

Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)?

Phương pháp giải

Xem lại cơ chế hình thành đột biến NST dị bội, từ đó trình bày cơ chế dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1).

Hướng dẫn giải

- Cơ chế NST dẫn đến sự hình thành thể 3 nhiễm (2n + 1) và thể một nhiễm (2n - 1), là do sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó ở một phía bố hoặc mẹ. Kết quả tạo một giao tử có cả 2 NST của một cặp (n+1), và một giao tử không mang NST nào của cặp đó (n-1)

- Hai loại giao tử đột biến trên kết hợp với giao tử bình thường (n) trong thụ tinh tạo thể 3 nhiễm (2n+1) và thể một nhiễm (2n-1).

Cơ chế phát sinh thể dị bội 2n+1 và 2n-1

3. Giải bài 3 trang 68 SGK Sinh học 9

Hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST như thế nào?

Phương pháp giải

Xem lại đột biến số lượng NST, trình bày ậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST.

Hướng dẫn giải

- Biến đổi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) và rối loạn sinh lí ở thể đột biến dẫn đến các hội chứng bệnh lí khác nhau thậm chí gây chết.

- Ví dụ ở người gây ra bệnh Đao (3 NST số 21) và bệnh Tơcnơ (1 NST giới tính X).

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM