Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 18: Prôtêin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 18 Prôtêin, giúp các em củng cố nội dung kiến thức thông qua các bài tập. Dạng bài trình bày cấu tạo, chức năng của các bậc cấu trúc, phân tích mối quan hệ, chức năng của các bậc cấu trúc với cấu trúc và chức năng của prôtêin.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 18: Prôtêin

1. Giải bài 1 trang 56 SGK Sinh học 9

Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Phương pháp giải

Xem lại prôtêin, trình bày tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào quyết định

Hướng dẫn giải

- Tính đa dạng: prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau, do cách sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin

- Tính đặc thù: của prôtêin được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin. Ngoài ra tính đặc thù của prôtêin còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó (cấu trúc không gian bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4)

=>Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của 20 loại axit amin và do các cấu trúc không gian của prôtêin, số chuỗi prôtêin quyết định.

2. Giải bài 2 trang 56 SGK Sinh học 9

Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Phương pháp giải

Xem lại chức năng của Prô tê in từ đó giải thích lí do vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể.

Hướng dẫn giải

- Nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như:

  • Thành phần cấu trúc của tế bào.
  • Xúc tác.
  • Điều hòa các quá trình trao đổi chất (hoocmôn).
  • Bảo vệ cơ thể (kháng thể).
  • Vận chuyển.
  • Cung cấp năng lượng.

→ Nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể. Vì prôtêin có liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

3. Giải bài 3 trang 56 SGK Sinh học 9

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1

b) cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3

d) cấu trúc bậc 4

Phương pháp giải

Xem lại chức năng các bậc cấu trúc của protein, từ đó chỉ ra bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin.

Hướng dẫn giải

  • Cấu trúc bậc 1 của protêin có vai trò chủ yếu trong việc xác định tính đặc thù của prôtêin.
  • Đáp án: a

4. Giải bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9

Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c) Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d) Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Phương pháp giải

Xem lại chức năng các bậc cấu trúc của prôtêin, chức năng của pr ô tê in để chỉ ra prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào.

Hướng dẫn giải

  • Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4.
  • Đáp án: d
Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM