Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 61: Luật Bảo vệ môi trường

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học Bài 61: Luật Bảo vệ môi trường, giúp các em hoàn thành nội dung bài tập SGK, thông qua các dạng bài tập: Trình bày nội dung về phòng chống suy thoái ô nhiễm môi trường, liên hệ thực tế, trình bày những hành động suy thoái môi trường, cách khắc phục.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 61: Luật Bảo vệ môi trường

1. Giải bài 1 trang 185 SGK Sinh học 9

- Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam.

Phương pháp giải

- Xem lại Luật Bảo vệ môi trường, trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam.

Hướng dẫn giải

- Phòng, chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (chương II): Quy định về phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan. Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

- Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương III): Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp. Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bổi thường và khắc phục hậu quá về mặt môi trường.

2. Giải bài 2 trang 185 SGK Sinh học 9

- Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế. Thử đề xuất cách khắc phục.

Phương pháp giải

- Liên hệ thực tế, liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường, trình bày cách khắc phục.

Hướng dẫn giải

Hoạt động làm suy thoái môi trường và cách khắc phục

3. Giải bài 3 trang 185 SGK Sinh học 9

- Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường?

Phương pháp giải

- Xem lại trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành luật Bảo vệ môi trường, tù đó rút ra những biện pháp cần thực hiện để thực hiện tốt luật Bảo vệ môi trường

Hướng dẫn giải

- Để bảo vệ môi trường chúng ta hãy cùng nhau:

+ Giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, cải thiện môi trường: Trồng nhiều cây xanh, giảm bớt khí thải sinh hoạt, sản xuất, chuyển sang dùng năng lượng bền vững;

+ Bảo đảm cân bằng sinh thái, khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên: Hạn chế dùng túi nilon, tránh vứt chai nhựa, túi nilon ra môi trường

+ Ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường: Đẩy mạnh canh tác hữu cơ, xử lí rác thải...

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM