Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, giúp các em hoàn thành bài tập SGK, củng cố nội dung kiến thức qua các dạng bài tập, trình bày khái niệm tài nguyên tái sinh, tài nguyên không tái sinh, nguồn năng lượng sạch, sự khác nhau giữa các dạng tài nguyên.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

1. Giải bài 1 trang 177 SGK Sinh học 9

- Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Phương pháp giải

- Xem lại các dạng tài nguyên thiên nhiên, trình bày điểm khác nhau giữa tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh.

Hướng dẫn giải

- Sự khác nhau giữa tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh:

  • Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau một thời gian khai thác và sử dụng sẽ bị cạn kiệt dần.
  • Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi.

2. Giải bài 2 trang 177 SGK Sinh học 9

- Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Phương pháp giải

- Xem lại sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, giải thích vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên

Hướng dẫn giải

- Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên vì tài nguyên không phải là vô tận.

- Chúng ta cần phải sử dụng hợp lí để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau.

3. Giải bài 3 trang 177 SGK Sinh học 9

- Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?

Phương pháp giải

- Xem lại các dạng tài nguyên thiên nhiên, trình bày nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch.

Hướng dẫn giải

- Nguồn năng lượng sạch là các nguồn năng lượng khi sử dụng không sinh ra các chất thải môi trường. Ví dụ như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt từ trong lòng trái đất.

4. Giải bài 4 trang 177 SGK Sinh học 9

- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác như tài nguyên đất và nước?

Phương pháp giải

- Xem lại sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng của việc sử dụng hợp lí tài nguyên rừng đến các tài nguyên đất và nước.

Hướng dẫn giải

- Bảo vệ rừng và cây xanh trên mặt đất sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác.

- Rừng có vai trò quan trọng trong việc hình thành và bảo vệ đất. Cây rừng hấp thụ các chất khoáng và nước trong đất. Lá cây rừng rụng cuống và xác sinh vật rừng sau khi được phân giải thành mùn hữu cơ sẽ cung cấp một lượng khoáng cho đất, tăng độ xốp của đất rừng.

- Ở những vùng có rừng che phủ thì sau những trận mưa lớn, cây rừng đã giữ nước mưa làm cho nước ngấm được vào đất và lớp thảm mục nhiều hơn, đất không bị khô. Khi chảy trên mặt đất, nước luôn va vào gốc cây nên chảy chậm lại. Do vậy, rừng có vai trò quan trọng trong việc hạn chế xói mòn đất, chống được bồi lấp lòng sông, lòng hồ, các công trình thủy lợi, thủy điện.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM