Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc, giúp các em hoàn thành các bài tập, bám sát nội dung chương trình bài tập SGK, qua các dạng bài tập trình bày phương pháp chọn lọc, các ưu nhược điểm của các phương pháp.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc

1. Giải bài 1 trang 107 SGK Sinh học 9

Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào?

Phương pháp giải

Xem lại Các phương pháp chọn lọc, Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần,

Hướng dẫn giải

- Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần tiến hành như sau:

+ Năm thứ nhất (năm I) người ta gieo trồng giống khởi đầu để chọn lọc các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc. Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II).

+ Ở năm II, so sánh giống tạo ra bằng chọn lọc hàng loạt (giống chọn hàng loạt) với giống khởi đầu và giống đối chứng (giống tốt đang được sử dụng đại trà trong sản xuất).

+ Qua đánh giá so sánh, nếu giống chọn hàng loạt đã đạt yêu cầu đặt ra, hơn hẳn giống ban đầu thì => sử dụng giống chọn lọc hàng loạt làm giống.

- Phương pháp chọn lọc hàng loạt lần 2:

+ Năm thứ nhất (năm I) người ta gieo trồng giống khởi đầu để chọn lọc các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc. Nếu chất lượng của giống khởi đầu thấp hoặc bị thoái hóa nghiêm trọng thì tiến hành chọn lọc hai lần. Trong quá trình thu hoạch lựa chọn hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II).

+ Ở năm II, gieo trồng giống chọn lọc hàng loạt, tiếp tục chọn lọc để lựa chọn các cây ưu tú. Hạt của các cây này được thu hoạch chung và được sử dụng làm giống cho vụ sau (năm II)

+ Ở năm III, so sánh giống chọn hàng loạt hai lần với giống khởi đầu và giống đối chứng.

+ Qua đánh giá so sánh, nếu giống chọn hàng loạt đã đạt yêu cầu đặt ra, hơn hẳn giống ban đầu thì => sử dụng giống chọn lọc hàng loạt làm giống

  • Ưu điểm: chọn lọc hàng loạt là đơn giản, dễ làm, ít tốn kém, có thể áp dụng rộng rãi.
  • Nhược điểm: là phương pháp chọn lọc hàng loạt chỉ dựa vào kiểu hình nên dễ nhầm với thường biến phát sinh do vì khí hậu và địa hình.

+ Áp dụng với giống cây trồng tiến hành giao phấn, động vật giao phối ngẫu nhiên.

2. Giải bài 2 trang 107 SGK Sinh học 9

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào?

Phương pháp giải

Xem lại Các phương pháp chọn lọc, trình tự tiến hành phương pháp chọn lọc cá thể. Ưu, nhược điểm so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào.

Hướng dẫn giải

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như sau:

+ Ở năm I, trên ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn ra những cá thể tốt nhất. Hạt của mỗi cây được gieo riêng thành từng dòng để so sánh (năm II)

+ Ở năm II, người ta so sánh các dòng với nhau, so với giống gốc và giống đối chứng để chọn dòng tốt nhất, đáp ứng mục tiêu đạt ra.

  • Ưu điểm: Chọn lọc cá thể phối hợp được chọn lọc dựa trên kiểu hình với kiểm tra kiểu gen đạt kết quả nhanh và cho chất lượng giống tốt.
  • Nhược điểm: Đòi hỏi theo dõi công phu và chặt chẽ.

→ Chọn lọc cá thể thích hợp với cây tự thụ phấn, cây nhân bản vô tính bằng cành củ, mắt ghép, động vật giao phối gần và giao phối cận huyết.

Ngày:02/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM