Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiết 2)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiết 2) gồm các bài tập về lập bảng tóm tắt kiến thức sẽ giúp các em hoàn thành nội dung bài tập SGK, qua đó củng cố nội dung kiến thức Sinh học toàn cấp.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiết 2)

1. Giải bài 1 trang 194 SGK Sinh học 9

- Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1

Bảng 65.1 Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

Phương pháp giải

- Xem lại cấu tạo chức năng của cây có hoa, hoàn thành bảng trên.

Hướng dẫn giải

Bảng 65.1 Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

2. Giải bài 2 trang 194 SGK Sinh học 9

- Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2

Bảng 65.2 Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

Phương pháp giải

- Xem lại sinh học cơ thể, chức năng các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật.

Hướng dẫn giải

Bảng 65.2 Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

3. Giải bài 3 trang 195 SGK Sinh học 9

- Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3

Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

Phương pháp giải

- Xem cấu tạo chức năng các bào quan cấu tạo nên tế bào, hoàn thành bảng 65.3

Hướng dẫn giải

Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

4. Giải bài 4 trang 195 SGK Sinh học 9

- Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4

Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào

Phương pháp giải

- Xem lại quang hợp, hô hấp, prôtêin, chức năng vai trò của ba quá trình trên.

Hướng dẫn giải

Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào

5. Giải bài 5 trang 195 SGK Sinh học 9

- Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.5

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Phương pháp giải

- Xem lại quá trình nguyên phân và giảm phân, quá trình diễn biến các kì của quá trình nguyên phân và giảm phân.

Hướng dẫn giải

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM