Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 30: Di truyền học với con người

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 30: Di truyền học với con người, giúp các em củng cố kiến thức thông qua bám sát nội dung chương trình bài tập SGK, bài tập vận dụng giải thích các khuyến cáo, lời khuyên trong di truyền con người.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 30: Di truyền học với con người

1. Giải bài 1 trang 88 SGK Sinh học 9

Di truyền tư vấn có những chức năng gì?

Phương pháp giải

Xem lại Di truyền học với con người, chỉ ra chức năng của di truyền tư vấn.

Hướng dẫn giải

Sự phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại về mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ đã hình thành một lĩnh vực mới của Di truyền học, đó là di truyền y học tư vấn.

Di truyền tư vấn có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền.

2. Giải bài 2 trang 88 SGK Sinh học 9

Các quy định sau đây dựa trên các cơ sở khoa học nào: nam giới chỉ được lấy một vợ, nữ giới chỉ được lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được kết hôn với nhau dựa trên cơ sở khoa học nào?

Phương pháp giải

Xem lại di truyền học với con người, giải thích cơ sở khoa học của các quy định: Nam giới chỉ được lấy một vợ, nữ giới chỉ được lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được kết hôn với nhau.

Hướng dẫn giải

- Cơ sở khoa học của điều luật quy định: Nam giới chỉ được lấy một vợ còn nữ giới chỉ được lấy một chồng dựa trên cơ sở tỉ lệ giới tính nam/nữ 1 : 1 ở độ tuổi 18-35 (độ tuổi kết hôn và lập gia đình)

- Cơ sở khoa học của điều luật quy định: những người có quan hệ huvết thống trong vòng bốn đời không được lấy nhau là: Những người có quan hệ huyết thống trong 4 đời có sự tương đồng về mặt di truyền lớn, vì những gen lặn có hại có thể tổ hợp lại với nhau => đột biến gen lặn có thể được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình của thể đồng hợp lặn =>  tăng tỉ lệ xuất hiện các bệnh tật di truyền, suy thoái giống nòi.

3. Giải bài 3 trang 88 SGK Sinh học 9

Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35? Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?

Phương pháp giải

Xem lại di truyền học với con người, giải thích cơ sở khoa học của những lời khuyên: Phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35, tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường

Hướng dẫn giải

- Phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 vì dễ sinh ra những đứa trẻ bị tật, bệnh di truyền (bệnh Đao) 0,33 – 0,42%.

- Cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường vì khi môi trường bị ô nhiễm sẽ làm tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền => suy thoái giống nòi.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM