Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 50: Hệ sinh thái

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 50: Hệ sinh thái, giúp các em hoàn thành bài tập SGK qua các dạng bài tập: Vẽ sơ đồ lưới thức ăn khi cho trước một nhóm sinh vật. Xác định cấp bậc dinh dưỡng của sinh vật trong chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 50: Hệ sinh thái

1. Giải bài 1 trang 153 SGK Sinh học 9

- Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm hệ sinh thái, các mối quan hệ giữa các sinh vật trong một hệ sinh thái. Chọn một hệ sinh thái tiến hành phân tích các thành phần sinh thái đó.

Hướng dẫn giải

- Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính

 • Sinh vật sản xuất: Rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.
 • Sinh vật tiêu thụ cấp 1: Cá nhỏ ăn rong, bèo, tôm, động vật nổi, tép, cua
 • Sinh vật tiêu thụ cấp 2: Cá to, vừa.
 • Sinh vật tiêu thụ cấp 3: Cá lớn.
 • Sinh vật phản giải: Vi sinh vật.

2. Giải bài 2 trang 153 SGK Sinh học 9

- Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gợi ý về thức ăn như sau:

 • Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, chầu cháu.
 • Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
 • Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.
 • Gà ăn cây cỏ và châu chấu.
 • Cáo ăn thịt gà.

... (Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

Phương pháp giải

- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ đinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía sau, vừa là sinh vật bị mắt xích phía trước tiêu thụ.

- Lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn khác nhau có chung mắt xích.

Hướng dẫn giải

Lưới thức ăn của các sinh vật trên

 • Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.
 • Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
 • Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.
 • Gà ăn cây cỏ và châu chấu.
 • Cáo ăn thịt gà.
Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM