Giải SBT Sinh 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

eLib xin giới thiệu nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 12 Bài 5 nhằm giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài liên quan đến các kiến thức về NST và các dạng đột biến cấu trúc của NST. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Giải SBT Sinh 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 12

Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau:

Hãy xác định dạng đột biến NST được minh hoạ trong các trường hợp sau:

Phương pháp giải

- Đảo đoạn: là hiện tượng NST bị đứt ở hai chỗ, đoạn bị đứt quay 180 độ rồi gắn lại vị trí cũ

- Lặp đoạn: là hiện tượng một đoạn nhiễm sắc thể được lặp đi lặp lại một hay nhiều lần

- Mất đoạn: là hiện tượng đột biến làm mất từng đoạn NST, mất đầu mút hoặc đoạn giữa NST

Hướng dẫn giải

a, Đảo đoạn DEF.

b, Lặp đoạn EF

c, Mất đoạn

2. Giải bài 6 trang 8 SBT Sinh học 12

Những sắp xếp gen sau đây trên 1 NST đã thấy ở ruồi giấm D. melanogaster tại các vùng địa lí khác nhau :

a) ABCDEFGHI            d) ABFCGHEDI

b) HEFBAGCDI            e) ABFEHGCDI

c) ABFEDCGHI

Cho rằng sắp xếp ở a là sắp xếp ban đầu, các đảo đoạn khác nhau có thể xuất hiện theo trình tự nào?

Phương pháp giải

So sánh sai khác giữa các NST vàp phỏng đoán đột biến đã xảy ra

Hướng dẫn giải

Một chuỗi các đảo đoạn có thể xuất hiện tuần tự là

Các vùng đảo đoạn ở mỗi bước được minh hoạ như sau

3. Giải bài 23 trang 14 SBT Sinh học 12

Đột biến NST gồm các dạng

A. đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.

B. thêm đoạn và đảo đoạn NST.

C. lệch bội và đa bội.

D. đa bội chẵn và đa bội lẻ.

Phương pháp giải

Đột biến NST là những biến đổi bất thường về NST

Hướng dẫn giải

Đột biến NST gồm đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.

Chọn A

4. Giải bài 24 trang 14 SBT Sinh học 12

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống ?

A. Chuyển đoạn nhỏ.

B. Mất đoạn.

C. Lặp đoạn.

D. Đảo đoạn

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về đột biến NST

Hướng dẫn giải

Đột biến mất đoạn làm giảm số lượng gen => gây giảm sức sông hoặc gây chết sinh vật.

Chọn B

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM