Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 31 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Vấn đề phát triển thương mai, du lịch. Mời các em cùng theo dõi. Chúc các em học tốt!

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

1. Giải bài 1 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và cơ cấu của nó phân theo vùng của nước ta năm 2000 và 2008.

Tổng mức mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và cơ cấu của nó phân theo vùng (tỉ đồng)

- Xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên.

Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2000 là r = 1,0 thì bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là: 2,14

Phương pháp giải

- Để xử lí số liệu ta sử dụng công thức: 

Cơ cấu bán lẻ = (Giá trị vùng)/(Giá trị cả nước).100%

- Căn cứ vào số liệu đã tính toán để và cách vẽ biểu đồ tròn để vẽ biểu đồ với năm 2000 là r = 1,0, năm 2008 sẽ là: r=  2,14

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 12

Từ biểu đồ đã vẽ và bằng kiến thức của mình, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất?

Phương pháp giải

Để giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất cần dựa vào:

- Đây là khu vực đông dân nhất cả nước

- Có mức sống cao nhất cả nước

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng phát triển 

Hướng dẫn giải

Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nhất cả nước vì:

- Đây là khu vực đông dân nhất cả nước nên có thị trường tiêu thụ rộng lớn

- Người dân nơi đây có mức sống cao nhất cả nước nên nhu cầu mua bán ngày một gia tăng

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng phát triển -> tạo ra nhiều mặt hàng phong phú -> thu hút người mua

3. Giải bài 3 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 12

Từ hình 31.6 bài 31 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Điền số liệu tương ứng vào bảng dưới đây:

Số lượt khách và doanh thu từ du lịch

Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế, nội địa và doanh thu từ du lịch trong giai đoạn 1995 – 2005

Xử lí bảng số liệu và điền vào bảng dưới đây:

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu (%)

Phương pháp giải

- Cần có kĩ năng khai thác biểu đồ để điền số liệu tương ứng vào bảng đã cho

- Để tính tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu, ta sử dụng công thức:

Tốc độ tăng trưởng = (Giá trị các năm 1997/1998/2000/2005)/(Giá trị năm 1995).100%

- Từ số liệu đã xử lí để vẽ biểu đồ đường theo yêu cầu

Hướng dẫn giải

- Điền số liệu vào bảng:

- Xử lí bảng số liệu:

- Vẽ biểu đồ

4. Giải bài 4 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu từ du lịch.

Phương pháp giải

Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ để nhận xét tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng khách nội địa, khách quốc tế tăng nhanh nên doanh thu du lịch cũng tăng nhanh chóng

Hướng dẫn giải

Nhận xét:

- Tốc độ tăng trưởng khách nội địa tăng nhanh và cao hơn khách quốc tế, từ 100% (1995) lên 291% (năm 2005)

- Khách quốc tế cũng tăng lên nhanh chóng từ 100% (1995) lên 250% (2005).

- Nhờ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng nhanh mà doanh thu du lịch cũng tăng nhanh chóng từ 100% (năm 2000) lên 379% (năm 2005).

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM