Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 29: TH: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 12 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập hực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 29: TH: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

1. Giải bài 1 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta (tỉ đồng)

Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1996 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu rồi điền vào bảng trên).

Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế?

Phương pháp giải

- Xử lí số liệu, sử dụng công thức: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp = (Giá trị khu vực)/(Tổng giá trị).100%

- Căn cứ số liệu đã hoàn thành để vẽ biểu đồ miền theo yêu cầu

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: Khu vực Nhà nước giảm nhanh, ngoài Nhà nước tăng khá nhanh, vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều biến động

- Để giải thích dựa vào chính sách đa dạng hóa các thành phần kinh tế, chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư

Hướng dẫn giải

- Xử lí bảng số liệu:

- Vẽ biểu đồ 

- Nhận xét: Quan sát biểu đồ ta thấy, cơ cấu công nghiệp phân theo ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch.

+ Khu vực Nhà nước giảm nhanh và liên tục từ 49,6% xuống còn 18.5%.

+ Khu vực ngoài Nhà nước nhìn chung tăng khá nhanh từ 23.9 lên 37.1%.

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều biến động, giai đoạn 1996 – 2005 có tăng lên, tuy nhiên về sau giảm dần.

- Giải thích:

Do chính sách đa dạng hóa các thành phần kinh tế, chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài của Nhà nước và chú trọng phát triển công nghiệp.

2. Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Giá trị sản xuất nông nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng)

Xử lí số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài Nhà nước phân theo thành phần kinh tế rồi điền vào bảng trên

Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2000 – 2008.

Giải thích vì sao tỉ trọng của khu vưc kinh tế tư nhân lại tăng rất nhanh

Phương pháp giải

- Để hoàn thành bảng số liệu cần sử dụng công thức: 

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp = (Giá trị khu vực)/(Tổng giá trị).100%

- Từ số liệu đã xử lí để nhận xét: Kinh tế tập thể và cá thể giảm xuống,  kinh tế tư nhân tăng nhanh 

- Để giải thích ta dựa vào chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển kinh tế thị trường

Hướng dẫn giải

- Xử lí bảng số liệu:

- Nhận xét:

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thanh phần kinh tế giai đoạn 2000 - 2008 có sự thay đổi.

+ Kinh tế tập thể giảm xuống và chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước (0,93%)

+ Kinh tế tư nhân tăng nhanh từ 60,0% tăng vọt lên 80,7% và là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp

+ Kinh tế cá thể giảm mạnh từ 37,4% xuống còn 18,4%.

- Giải thích: Hiện nay với chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước ta khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển và mở rộng kinh doanh.

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM