Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 38: TH: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 38: TH: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn

1. Giải bài 1 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 12

Từ số liệu ở bảng 38.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm phân theo các loại cây của nước ta, của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005 và nêu nhận xét:

Chọn biểu đồ thích hợp: ..........................

Vẽ biểu đồ:........................

Nhận xét:..................

Phương pháp giải

- Cần có kĩ năng nhận dạng biểu đồ để xác định loại biểu đồ thích hợp với số liệu trên'

- Căn cứ vào số liệu và kiến thức về cách vẽ biểu đồ cột chồng để vẽ biểu đồ

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: Tây Nguyên là vùng có diện tích gieo trồng cây công nghiệp lớn, mỗi vùng có những thế mạnh cây trồng khác nhau

Hướng dẫn giải

- Chọn biểu đồ: Cột chống

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét: Dựa vào biểu đồ và bảng số liệu ta thấy:

+ Tây Nguyên là vùng có diện tích gieo trồng cây công nghiệp lớn, chiếm khoảng 1/3 diện tích gieo trồng cả nước và cao gấp 7 lần so với vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Ở mỗi vùng có những thế mạnh cây trồng khác nhau:

  • Trung du và miền núi Bắc Bộ, chè là cây trồng chiếm diện tích lớn nhất với 80 nghìn ha
  • Tây Nguyên trồng nhiều cà phê với diện tích 445,4 nghìn ha.

2.  Giải bài 2 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ biểu đồ thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước và cơ cấu của chúng phân theo vùng năm 1995 và 2008.

Số lượng trâu, bò của hai vùng và của cả nước (nghìn con)

Phương pháp giải

- Để tính cơ cấu của đàn trâu bò, ta sử dụng công thức:

Cơ cấu = (Số lượng từng vùng)/(Số lượng cả nước).100%

- Từ số liệu đã tính toán để vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại?

Phương pháp giải

Để giải thích trâu được nuôi nhiều hơn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ ta dựa vào:

- Trâu thích hợp với điều kiện khí hậu lạnh, ẩm, chịu rét giỏi hơn bò

- Tây Nguyên có đồng cỏ rộng lớn, tập trung, khí hậu nóng,...

Hướng dẫn giải

Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn, ở Tây Nguyên bò lại được nuôi nhiều hơn. Nguyên nhân là do:

- Ở Trung du miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn vì: trâu thích hợp với điều kiện khí hậu lạnh, ẩm, chịu rét giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả trong rừng.

- Ở Tây Nguyên Bò được nuôi nhiều vì: có đồng cỏ rộng lớn, tập trung, khí hậu nóng, khô thích hợp chăn nuôi bò thịt, sữa với qui mô lớn. 

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM