Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 19: TH: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh lớp 12.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 19: TH: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người

1. Giải bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào số liệu bảng 19 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người/tháng giữa các vùng ở nước ta năm 2004.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu về thu nhập bình quân đầu người của các vùng để vẽ biểu đồ cột theo yêu cầu

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 12

So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trong giai đoạn 1999 – 2004.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích/nhận xét bảng số liệu/biểu đồ và dựa vào biểu đồ đã vẽ để so sánh và nhận xét:

- Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn và thấp hơn cả mức trung bình của cả nước

- Giữa các vùng núi cũng có sự chênh lệch

- Thu nhập bình quân chênh lệch khá lớn giữa các vùng đồng bằng

Hướng dẫn giải

- Các vùng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả mức trung bình cả nước là: Đông Nam Bộ (833) và đồng bằng sông Hồng (488,2).

- Các vùng có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn cả nước là : Đông Bắc (379,9), Tây Bắc (265,7), Bắc Trung Bộ (317,1), Tây Nguyên (390,2), Duyên hải Nam Trung Bộ (414,9), đồng bằng sông Cửu Long (471), thấp nhất là vùng Tây Bắc.

- Thu nhập bình quân chênh lệch khá lớn giữa các vùng đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng (488,2), Đồng bằng sông Cửu Long (471) trong khi Đông Nam Bộ là 833 nghìn đồng.

- Giữa các vùng núi cũng có sự chênh lệch: vùng Tây Bắc là 265,7 nghìn đồng, trong khi Đông Bắc là 379,9 nghìn đồng, Tây Nguyên 390,2 nghìn đồng.

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM