Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 25 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Mời các em cùng theo dõi.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Giải bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 12

Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền các điều kiện sinh thái nông nghiệp và hướng chuyên môn hóa sản xuất của từng vùng nông nghiệp vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về đặc điểm nền nông nghiệp của từng vùng ở nước ta để xác định ở mỗi vùng:

- Điều kiện sinh thái nông nghiệp

- Hướng chuyên môn hóa sản xuất

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 12

Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây: ......................

Phương pháp giải

Cần có kiến thức về những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất

- Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn

Hướng dẫn giải

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thay đổi theo hai hướng chính:

- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

- Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn. Góp phần sử dụng tốt hơn nguồn lao động và các điều kiện tự nhiên, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản biến động.

3. Giải bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 12

Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008.

- Xử lí số liệu và điền vào bảng dưới đây:

Nhận xét: .................................

Phương pháp giải

- Để xử lí số liệu ta sử dụng công thức: 

Cơ cấu trang trại = (Số trang trại của vùng)/(Tổng số trang trại).100%

- Từ số liệu đã hoàn thành để nhận xét: các vùng tập trung nhiều trang trại nhất

Hướng dẫn giải

- Xử lí số liệu

Cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008 (%)

- Nhận xét:

+ Các vùng tập trung nhiều trang trại nhất là đồng bằng sông Cửu Long (47,6%), Đồng bằng sông Hồng (13,2%), Đông Nam Bộ (11,4%).

+ Tiếp đến là duyên hải Nam Trung Bộ (8,7%) và Tây Nguyên (7,9%), Bắc Trung Bộ (6,3%), ít nhất là Trung du miền núi Bắc Bộ (4,9%).

4. Giải bài 4 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu đã xử lí ở trên, hãy giải thích vì sao trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác bảng số liệu và kiến thức về điều kiện để phát triển kinh tế trang trại để giải thích:

- Tự nhiên: thuận lợi về địa hình, khí hậu, ít thiên tai, ba mặt giáp với vùng biển rộng lớn, sông ngòi,...

- Kinh tế - xã hội: chính sách ưu tiên của nhà nước; gần thị trường tiêu thụ rộng lớn, có nhiều kinh nghiệm,...

Hướng dẫn giải

Vùng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế trang trại:

- Tự nhiên: có nhiều thuận lợi về địa hình đồng bằng rộng lớn,bằng phẳng, khí hậu mang tính chất cận xích đạo, ít thiên tai, ba mặt giáp với vùng biển rộng lớn, sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

- Kinh tế - xã hội: có nhiều ngành phát triển như chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; chính sách ưu tiên của nhà nước; gần thị trường tiêu thụ rộng lớn (Đông Nam Bộ); lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm, cơ sở chế biến phát triển

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM