Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

1. Giải bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào nội dung trong SGK Địa lí 12 và các kiến thức đã học, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng vì có sự phân hóa:

☐ Theo hướng Bắc Nam

☐ Theo hướng Đông Tây

☐ Theo độ cao

☐ Theo khu vực (theo miền)

☐ Tất cả các ý trên

Phương pháp giải

Cần nắm được nguyên nhân của sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam:

- Theo hướng Bắc Nam

- Theo hướng Đông Tây

- Theo độ cao

- Theo khu vực (theo miền)

Hướng dẫn giải

Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng vì có sự phân hóa:

☐ Theo hướng Bắc Nam

☐ Theo hướng Đông Tây

☐ Theo độ cao

☐ Theo khu vực (theo miền)

☒ Tất cả các ý trên

2. Giải bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Lựa chọn nội dung phù hợp, điền vào bảng dưới đây để nêu rõ:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam.

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kiến thức về:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam: từ phía bắc dãy Bạch Mã trở ra và từ phía nam dãy Bạch Mã trở vào

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây: vùng đồi núi, đồng bằng và ven biển, vùng biển và thềm lục địa

Hướng dẫn giải

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Bắc Nam:

- Sự phân hóa thiên nhiên của nước ta theo hướng Đông Tây:

3. Giải bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu phần “Câu hỏi và bài tập” trang 50 trong SGK Địa lí 12, em hãy nhận xét chế độ nhiệt và chế độ mưa ở 2 địa điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (chú ý đến vĩ độ của 2 địa điểm).

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng nhận xét và phân tích bảng số liệu/biểu đồ để nhận xét chế độ nhiệt và chế độ mưa ở 2 địa điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn giải

- Chế độ nhiệt:

+ Hà Nội có nhiệt độ TB năm thấp hơn TP. Hồ Chí Minh (23,5ºC < 27,1ºC).

+ Nhiệt độ TB tháng lạnh nhất của Hà Nội là 16,4ºC, TP.Hồ Chí Minh là 25,7ºC.

+ TP. Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm lớn (13,8ºC), trong khi Hà Nội chỉ 3,2ºC.

+ TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ tối thấp cao gấp 4,5 lần Hà Nội (13,80C > 2,7ºC); Hà Nội có nhiệt độ tối cao tuyệt đối lớn hơn (42,8ºC > 40ºC).

+ Hà Nội có biên độ nhiệt tuyệt đối cao hơn TP. Hồ Chí Minh (40,1ºC > 26,2ºC).

+ Hà Nội có một cực đại vào tháng 7, TP. Hồ Chí Minh có hai cực đại vào tháng 4 và tháng 10 (trùng với thời kì lần mặt trời lên thiên đỉnh).

- Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.

+ Mùa mưa ở Hà Nội kéo dài 5 tháng (tháng 5 – 10), khoảng 85% lương mưa cả năm), mưa nhiều nhất là tháng 8 (trên 315 mm).

+ TP. Hồ Chí Minh có mùa mưa kéo dài 6 tháng (tháng 5-11), chiếm > 90% lượng mưa cả năm, mưa nhiều nhất là tháng 9 (330 mm) ⟶ phân hóa mưa – khô sâu sắc.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM