Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 12 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo). Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên.

- Địa hình và đất:

- Sông ngòi và sinh vật:

Phương pháp giải

Để hoàn thành các bảng trên cần có kiến thức về tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên:

- Địa hình và đất

- Sông ngòi và sinh vật

Hướng dẫn giải

- Địa hình và đất:

- Sông ngòi và sinh vật:

2. Giải bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và kiến thức đã học, hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây.

Phương pháp giải

Cần nắm được đặc điểm của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa để chỉ ra những ảnh hưởng thuận lợi và khó khăn:

- Đến sản xuất nông nghiệp

- Đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 12

Chúng ta cần làm gì để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và phát triển bền vững?

Phương pháp giải

Từ những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của nước ta để chỉ ra biện pháp để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới"

- Đa dạng hóa cây trồng vật nuôi

- Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ

- Áp dụng khoa học kĩ thuật 

- Khai thác hiệu quả, hợp lí các nguồn tài nguyên

Hướng dẫn giải

Biện pháp để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới có hiệu quả và bền vững:

- Cần đa dạng hóa cây trồng vật nuôi.

- Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, khắc phục tính mùa vụ, tạo nên băng chuyền địa lí.

- Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, cải tiến giống và phân bón, phát triển dịch vụ nông nghiệp.

- Khai thác hiệu quả, hợp lí các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM