Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 33 của eLib dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

1. Giải bài 1 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 12

Hãy điền vào lược đồ:

- Tên các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

- Tên các nhà máy nhiệt điện: Phả Lại, Ninh Bình.

- Tên các trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng.

- Các tuyến quốc lộ: 1,5, 10, 18.

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ sông Hồng đối chiếu với lược đồ đã cho để xác định:

- Tên các tỉnh

- Tên các nhà máy nhiệt điện

- Tên các trung tâm công nghiệp

- Các tuyến quốc lộ

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 59 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng.

Phương pháp giải

Để giải thích vì sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng, ta cần nắm các ý chính:

- Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

- Là 1 trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước 

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành sẽ khai thác các thế mạnh vốn có của vùng

Hướng dẫn giải

Phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH vì:

- Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa nên đây là xu hướng chung của cả nước.

- ĐBSH là 1 trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế là tất yếu, góp phần phát triển đất nước.

- ĐBSH chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành sẽ khai thác các thế mạnh vốn có của vùng.

3. Giải bài 3 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 12

Từ hình 33.2 và nội dung bài 33 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Điền các số liệu thích hợp vào bảng dưới đây

Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng:

Phương pháp giải

- Cần có kĩ năng khai thác biểu đồ để điền số liệu tương ứng vào bảng đã cho

- Từ số liệu đã hoàn thành để nhận xét:

+ Về tỉ trọng các ngành kinh tế có sự thay đổi theo thời gian

+ Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Hướng dẫn giải

Nhận xét

- Về tỉ trọng các ngành kinh tế có sự thay đổi theo thời gian.

+ Giai đoạn 1986 - 1990, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất (45,6% năm 1990), công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thấp hơn (lần lượt là 22,7% và 31,7%)

+ Từ 1995 - 2005: Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ lệ lớn nhất 45% (2005). Tiếp đến là ngành dịch vụ 29,9%. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ lệ nhỏ nhất 25,1 %.

- Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: tăng tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp.

+ Công nghiệp xây dựng tăng từ 29% (1986) lên 45% (2005).

+ Ngành dịch vụ tăng từ 21,5% (1986) lên 29,9 % (2005).

+ Ngành nông – lâm – nghiệp giảm từ 49,5 % (1986) xuống còn 25,1% (2005).

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM