Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

1. Giải bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp nội dung phù hợp để nêu rõ bối cảnh và quá trình đổi mới ở Việt Nam:

Phương pháp giải

Cần nắm rõ kiến thức về bối cảnh và quá trình đổi mới ở Việt Nam:

- Bối cảnh: sau khi được độc lập nước ta tập trung xây dựng đất nước với xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế

- Diễn biến: đường lối đổi mới

- Thành tựu: tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo,...

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12

 Hãy điền tiếp nội dung vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kết quả của quá trình hội nhập quốc tế của nước ta về:

- Thu hút đầu tư nước ngoài: vốn hỗ trợ, đầu tư trực tiếp và gián tiếp

- Hợp tác kinh tế- KTKT: đẩy mạnh hợp tác

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu: các mặt hàng có tỉ lệ kim ngạch xuất khẩu cao

Hướng dẫn giải

  • Tham khảo thêm

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM