Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp được eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 12. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

1. Giải bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản của nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về đặc điểm ngành thủy sản để chỉ ra những thuận lợi và khó khăn:

- Về tự nhiên

- Về kinh tế- xã hội

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 12

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây:

Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nói chung và sản lượng của từng hoạt động (đánh bắt, nuôi trồng) nói riêng, rồi điền vào bảng trên

Hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng.

Giải thích sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng:

Phương pháp giải

- Để tính tốc độ tăng trưởng ta sử dụng công thức:

Tốc độ tăng trưởng = (Giá trị năm 2000/2005/2008)/(Giá trị năm 1995).100%

- Từ số liệu đã hoàn thành để nhận xét: ngảnh thủy sản có bước phát triển đột phá

- Để giải thích ta dựa vào Đảng và nhà nước đã có chính sách để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và khai thác nguồn tài nguyên của biển

Hướng dẫn giải

- Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản:

- Nhận xét tốc độ tăng trưởng:

+ Dựa vào bảng trên ta thấy, những năm gần đây, ngảnh thủy sản có bước phát triển đột phá. Năm 2008, sản lượng thủy sản nước ta đạt hơn 4,6 nghìn tấn.

+ Ngành nuôi trồng thủy sản có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, năm 2008 tăng 633,7% so với năm 1995

+ Ngành đánh bắt cũng tăng lên nhưng tăng ít hơn so với ngành nuôi trồng thủy sản và đạt 178,8% năm 2008.

- Giải thích:

Giai đoạn 1995 - 2008, sản lượng ngành thủy sản nước ta tăng lên đáng kể là do Đảng và nhà nước đã có chính sách để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và khai thác nguồn tài nguyên của biển. Nhà nước đầu tư tu sửa lại thuyền bè, khuyến khích nhân dân đánh bắt xa bờ....

3. Giải bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào số liêụ dưới đây:

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo hoạt động của nước ta (tỉ đồng)

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động năm 2000 và năm 2008

Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta?

Phương pháp giải

- Để hoàn thành bảng số liệu cần sử dụng công thức:

Cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp = (Giá trị từng hoạt động)/(Tổng giá trị).100%

- Căn cứ vào số liệu đã hoàn thành để vẽ biểu đồ tròn

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp có sự thay đổi nhưng không đáng kể

- Dựa vào yếu tố vừa phát triển vừa bảo vệ rừng để giải thích

Hướng dẫn giải

- Xử lí bảng số liệu:

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ ta thấy, cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta có sự thay đổi nhưng không đáng kể. Cụ thể là:

+ Tỉ trọng hoạt động trồng và nuôi rừng có xu hướng giảm (từ 15% giảm xuống còn 14%)

+ Tỉ trọng hoạt động khai thác lâm sản có xu hướng giảm nhẹ (từ 81% giảm xuống 80%). Đây là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp

+ Tỉ trọng dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp thấp nhưng đang có xu hướng tăng (từ 4% tăng lên 6%).

- Giải thích:

+ Hoạt động trồng và nuôi rừng vẫn được chú trọng phát triển để bảo vệ đất, hạn chế thiên tai vùng núi.

+ Lâm nghiệp nước ta chủ yếu là khai thác thô các loại gỗ để phục vụ xuất khẩu và chế biến sản phẩm. Hoạt động này mang lại giá trị lợi nhuận cao.

+ Hoạt động lâm nghiệp còn chưa phát triển chuyên nghiệp, vì vậy dịch vụ lâm nghiệp còn đóng vai trò nhỏ.

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM