Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là tài liệu học tốt môn Địa lí lớp 12 được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các em giải bài tập nhanh chóng và chính xác. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1. Giải bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 12

Sắp xếp các cụm từ đã cho vào ô trống thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

A. Dịch vụ

B. Vùng kinh tế trọng điểm

C. Công nghiệp và xây dựng

D. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước

E. Khu vực kinh tế Nhà nước

F. Các vùng lãnh thổ khác (vùng chuyên canh, khu công nghiệp, khu công nghiệp tập trung).

G. Nông, lâm, thủy sản.

H. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Phương pháp giải

Cần nắm kiến thức về cơ cấu kinh tế của nước ta để hoàn thành sơ đồ:

- Cơ cấu ngành: nông lâm, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ

- Cơ cấu thành phần kinh  tế: khu vực nhà nước, ngoài nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài

- Cơ cấu lãnh thổ: vùng kinh tế, lãnh thổ khác

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào hình 20.1 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Điền các số liệu thích hợp vào bảng thống kê dưới đây

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005

Giải thích vì sao lại có sự chuyển dịch như vậy?

Phương pháp giải

- Căn cứ vào biểu đồ miền về cơ cấu GDP phân theo khu vực để hoàn thành bảng số liệu

- Từ biểu đồ và số liệu đã hoàn thành để nhận xét: tỉ trọng của khu vực I giảm nhanh, khu vực II tăng nhanh, khu vực III có sự biến động

- Dựa vào yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để giải thích

Hướng dẫn giải

- Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta (%)

- Nhận xét: Quan sát hình 20.1 ta thấy, nước ta đang có sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế. Cụ thể là:

+ Tỉ trọng của khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp) có xu hướng giảm nhanh (từ 38,7% xuống 20,9%).

+ Tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp – xây dựng) có xu hướng tăng nhanh (từ 22,7% lên 41,0% ) và hiện đang có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

+ Tỉ trọng của khu vực III (dịch vụ) đang có sự biến động (tăng nhanh từ năm 1991 đến năm 1995, sau đó giảm nhẹ đến năm 2005), nhưng so với thời kì trước đổi mới thì có chuyển biến tích cực

- Giải thích: Xu hướng chuyển dịch trên phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3. Giải bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây:

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế ở nước ta (nghìn tỉ đổng)

Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên).

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế từ biểu đồ đã vẽ

Phương pháp giải

- Để hoàn thành bảng số liệu ta sử dụng công thức:

Cơ cấu GDP = (giá trị nhà nước/ngoài nhà nước/vốn đầu tư nước ngoài)/(giá trị tổng cộng).100%

- Từ số liệu đã xử lí để vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế 

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: Thành phần kinh tế Nhà nước còn nhiều biến động, Ngoài nhà nước cũng giảm dần, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng

Hướng dẫn giải

- Xử lí bảng số liệu:

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét:

+ Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng khá lớn và còn nhiều biến động: giai đoạn đầu tăng lên, giai đoạn sau 1995 – 2008 có xu hướng giảm dần từ 40,2% xuống 35,5%.

+ Thành phần Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và cũng giảm dần (64,7% xuống 46%).

+ Thành phần có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng từ 3,6% (1990) lên 18,4% (2008)

  • Tham khảo thêm

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM