Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 12 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

1. Giải bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây.

Tình hình sản xuất cây lương thực có hạt ở nước ta

Vẽ biểu đồ kết hợp giữa cột và đường thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2008

Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất lúa từ biểu đồ đã vẽ.

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu các vùng trọng điểm lương thực của nước ta.

Phương pháp giải

- Căn cứ vào số liệu về diện tích và sản lượng lương thực để vẽ biểu đồ cột và đường thể hiện tình hình sản xuất

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét và giải thích: Diện tích trồng và sản lượng lúa có xu hướng tăng, vì người dân đã biết áp dụng các khoa học kĩ thuật tiến bộ,...

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét và giải thích: Giai đoạn 1990 - 2008:

+ Diện tích trồng lúa có xu hướng tăng nhưng không ổn định do đất nông nghiệp được cắt giảm để phục vụ công nghiệp

+ Sản lượng lúa có xu hướng tăng nhanh từ hơn 19 nghìn tấn năm 1990 tăng lên gần 39 tấn năm 2008 vì người dân đã biết áp dụng các khoa học kĩ thuật tiến bộ, các loại giống tốt....

- Vùng trọng điểm lương thực của nước ta là:

+ Đồng bằng sông Hồng

+ Đồng bằng sông Cửu Long

2. Giải bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 12

Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng vào lược đồ bên

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về vấn đề phát triển ngành chăn nuôi, kĩ năng khai thác lược đồ để vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò, lợn của từng vùng 

Hướng dẫn giải

Lược đồ số lượng trâu, bò, lợn theo vùng năm 2008

3. Giải bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 12

Nhận xét tình hình phân bố đàn trâu, bò, lợn theo các vùng

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích lược đồ để nhận xét tình hình phân bố gia súc: 

- Trâu nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Đàn bò phân bố khá đều khắp cả nước

- Đàn lợn phân bố khá đều ở cả nước

Hướng dẫn giải

- Trâu nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (1.689 nghìn con), tiếp đến là Bắc Trung Bộ. Trong khi các vùng lại rất ít, thấp nhất là ĐB. Sông Cửu Long, ĐNB.

- Đàn bò phân bố khá đều khắp cả nước, tập trung nhiều nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ (1.439 nghìn con), sau đó là Bắc Trung Bộ, trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đàn lợn phân bố khá đều ở cả nước, nhiều nhất ở ĐB. Sông Hồng và Trung du miền núi Bắc Bộ (> 6.000 nghìn con), Tây Nguyên có đàn lợn ít nhất.

4. Giải bài 4 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 12

Từ nhận xét trên, hãy rút ra đặc điểm phân bố đàn gia súc ở nước ta

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ số lượng trâu bò đã hoàn thành và nhận xét ở trên để rút ra đặc điểm phân bố:

- Trâu: vùng đồi núi thấp

- Đàn bò: Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ

- Đàn lợn: vùng đồng bằng, ven thành phố

Hướng dẫn giải

Gia súc nước ta phân bố khác nhau ở các vùng:

- Trâu phân bố chủ yếu ở các vùng đồi núi thấp, với khí hậu mùa đông lạnh.

- Đàn bò thích hợp với khí hậu khô nóng ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đàn lợn tập trung ở các vùng có nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp và các vùng đồng bằng, ven thành phố.

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM