Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 10: TH: Vẽ và phân tích biểu đồ về thay đổi cơ cấu diện tích , sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh lớp 9.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 10: TH: Vẽ và phân tích biểu đồ về thay đổi cơ cấu diện tích , sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

1. Giải bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu ở bảng 10.1 trong SGK, em hãy tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây và điền vào bảng bên.

Phương pháp giải

Để tính tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây, ta sử dụng công thức:

Tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây = (Diện tích mỗi nhóm)/(Tổng diện tích).100%

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây.

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu về tỉ lệ (%) gieo trồng các nhóm cây đã tính toán để ẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa trên bảng số liệu đã tính, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai:

Sự thay đổi độ lớn (Quy mô) diện tích là do:

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần nắm được nguyên nhân sự thay đổi độ lớn diện tích, dùng phương pháp loại trừ để chọn đáp án đúng:

- Diện tích cây lương thực tăng nhanh nhất.

- Diện tích cây công nghiệp tăng nhanh nhất.

- Diện tích cây lương thực tăng chậm hơn các nhóm cây khác.

Hướng dẫn giải

Sự thay đổi độ lớn (Quy mô) diện tích là do:

4. Giải bài 4 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 10.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

Phương pháp giải

Từ số liệu đã cho và kĩ năng vẽ biểu đồ đường để vẽ biểu đồ đàn gia súc, gia cầm qua các năm

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn lợn tăng nhanh là do:

☐ Cơ sở thức ăn cho lợn được đảm bảo.

☐ Lợn chỉ nuôi tập trung ở các trang trại.

☐ Lợn là nguồn thực phẩm quan trọng.

☐ Có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng.

Phương pháp giải

Nguyên nhân đàn lợn tăng nhanh là:

- Cơ sở thức ăn cho lợn được đảm bảo

- Lợn là nguồn thực phẩm quan trọng

- Có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng

Hướng dẫn giải

Đàn lợn tăng nhanh do:

☐ Cơ sở thức ăn cho lợn được đảm bảo

☒ Lợn chỉ nuôi tập trung ở các trang trại

☐ Lợn là nguồn thực phẩm quan trọng

☐ Có nhiều hình thức chăn nuôi đa dạng

6. Giải bài 6 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 9

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là sai.

Đàn trâu không tăng là do

☐ Trâu nuôi chủ yếu lấy sức kéo

☐ Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng

☐ Thiếu thức ăn cho trâu

☐ Nuôi bò hiệu quả hơn

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần nắm được nguyên nhân đàn trâu không tăng: 

- Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng

- Thiếu thức ăn cho trâu

- Nuôi bò hiệu quả hơn

Hướng dẫn giải

Đàn trâu không tăng là do:

☒ Trâu nuôi chủ yếu lấy sức kéo

☐ Việc sử dụng máy trong nông nghiệp tăng

☐ Thiếu thức ăn cho trâu

☐ Nuôi bò hiệu quả hơn

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM