Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

1. Giải bài 1 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta có nguồn lao động ………… và ………… Người lao động Việt Nam có nhiều ………… trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có ………… tiếp thu khoa học kỹ thuật, ………… nguồn lao động đang được ………… Tuy nhiên, người lao động nước ta còn hạn chế về ………… và …………

Phương pháp giải

Để hoàn thành những nội dung trên cần nắm được đặc điểm nguồn lao động ở nước ta:

- Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh

- Nhiều kinh nghiệm trong sản xuất 

- Có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật

- Còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

Hướng dẫn giải

Nước ta có nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh. Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật, chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao. Tuy nhiên, người lao động nước ra còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.

2. Giải bài 2 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

Nối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn chỉnh:

Phương pháp giải

Cần nắm được cơ cấu lực lượng lao động phân theo thành thị, nông thôn và theo đào tạo để nối cho thích hợp.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào hình 4.2 trong SGK, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Phương pháp giải

- Dựa vào số liệu trong biểu đồ đã cho để nhận xét: có sự chuyển dịch lao động giữa các ngành

- Để giải thích sự thay đổi này, dựa vào yếu tố:

+ Nước ta có xuất phát điểm thấp là một nước nông nghiệp

+ Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Hướng dẫn giải

- Nhận xét: có sự chuyển dịch lao động giữa các ngành, cụ thể:

+ Số lao động hoạt động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp luôn chiếm tỉ trọng cao. Từ năm 1989 đến năm 2003, tỉ trọng có xu hướng giảm, giảm 11,2%.

+ Số lao động hoạt động trong ngành công nghiệp – xây dựng luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất. Từ năm 1989 đến năm 2003 tỉ trọng có xu hướng tăng, tăng 5,3%.

+ Số lao động trong ngành dịch vụ có xu hướng tăng, tăng 5,9%.

- Giải thích: 

+ Do nước ta có xuất phát điểm thấp là một nước nông nghiệp => lao động trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp vẫn cao trong cơ cấu.

+ Lao động có xu hướng giảm tỉ trọng trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng trong ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ do nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

4. Giải bài 4 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 9

Nêu một số thành tựu về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về chất lượng cuộc sống của người dân để chỉ ra những thành tựu:

- Tỉ lệ người lớn biết chữ

- Mức thu nhập bình quân trên đầu người 

- Dịch vụ xã hội

- Tuổi thọ trung bình

- Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng 

Hướng dẫn giải

- Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999), hiện nay là 97,3% (năm 2015).

- Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng.

- Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

- Tuổi thọ trung bình tăng.

- Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều bệnh dịch đã bị đẩy lùi.

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM