Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Nhằm giúp các em củng cố kiến thức về Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài, eLib xin giới thiệu nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 7. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

1. Giải bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

Hãy ghép đôi các thông tin ở cột bên trái với các thông tin ở hai cột bên phải thể hiện mối quan hệ giữa tài nguyên đất và sự phát triển nông nghiệp.

Phương pháp giải

Cần nắm được mối quan hệ giữa tài nguyên đất và sự phát triển nông nghiệp:

- Đất phù sa: phân bố ở đồng bằng, thích hợp tròng lúa nước

- Đất feralit: phân bố ở trung du, miền núi, thích hợp trồng cây lâu năm

Hướng dẫn giải

1 - a - d

2 - b - c

2. Giải bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền vào sơ đồ sau những kiến thức về tài nguyên khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp giải

Cần nắm được các đặc điểm về tài nguyên khí hậu để chỉ ra những thuận lợi và khó khăn đến sản xuất nông nghiệp:

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

- Khí hậu phân hóa đa dạng

- Khí hậu chịu ảnh hưởng của Biển Đông

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta: 

☐ Chống úng lụt trong mùa mưa bão và cung cấp nước tưới trong thời kì khô hạn.

☐ Chủ động về nước sẽ mở rộng diện tích canh tác.

☐ Chủ động về nước sẽ tăng vụ gieo trồng, tăng năng suất.

☐ Thủy lợi chỉ được áp dụng ở đồng bằng.

Phương pháp giải

Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta vì:

- Chống úng lụt và cung cấp nước tưới

- Giúp mở rộng diện tích canh tác

- Tăng vụ gieo trồng, tăng năng suất

Hướng dẫn giải

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta: 

☒ Chống úng lụt trong mùa mưa bão và cung cấp nước tưới trong thời kì khô hạn.

☒ Chủ động về nước sẽ mở rộng diện tích canh tác.

☒ Chủ động về nước sẽ tăng vụ gieo trồng, tăng năng suất.

☐ Thủy lợi chỉ được áp dụng ở đồng bằng.

4. Giải bài 4 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 9

Một số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông nghiệp hướng ra xuất khẩu

Phương pháp giải

Cần nắm được chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu: phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại, 

Hướng dẫn giải

Một số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp:

- Phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Kinh tế trang trại.

- Nông nghiệp hướng ra xuất khẩu.

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM