Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 32 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo). Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy:

- Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó.

- Giải thích vì sao khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp – xây dựng ở đây lại có tỉ trọng lớn như vậy.

Phương pháp giải

- Căn cứ vào số liệu đã cho để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước

- Để giải thích dựa vào yếu tố:

+ Điều kiện để phát triển công nghiệp và dịch vụ

+ Nhiều trung tâm công nghiệp, cơ cấu ngành đa dạng

+ Kinh tế phát triển, đông dân và chất lượng cuộc sống,...

Hướng dẫn giải

Biểu đồ cơ cấu kinh tế Đông Nam Bộ

- Giải thích:

+ Có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp và dịch vụ (vị trí, khoáng sản, nguồn nguyên liệu, lao động, vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, thị trường,...).

+ Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa diễn ra sớm và đạt được nhiều thành tựu: có nhiều trung tâm công nghiệp, cơ cấu ngành đa dạng.

+ Kinh tế phát triển, đông dân và chất lượng cuộc sống của người dân cao.

+ TP. Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn hàng đầu của cả nước.

2. Giải bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 9

Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng.

- Các cây công nghiệp lâu năm: ..............

- Các cây ăn quả nổi tiếng: .....................

Phương pháp giải

Cần nắm được tình hình phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ để xác định:

- Các cây công nghiệp lâu năm: Cao su, hồ tiêu,...

- Các cây ăn quả nổi tiếng: sầu riêng, xoài,...

Hướng dẫn giải

Một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng.

- Các cây công nghiệp lâu năm: Cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

- Các cây ăn quả nổi tiếng: sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa….

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM