Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 19: TH: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển CN

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 19: TH: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển CN

1. Giải bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào hình 6 ở trang 23, hình 7 ở trang 24 và kết hợp với hình 17.1, 18.1 trong SGK, em hãy:

Hoàn thành bảng sau:

Cho biết những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh.

Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ, đó là..............

Phương pháp giải

Kết hợp hai loại lược đồ đã cho để xác định:

- Nơi phân bố các loại khoáng sản: than, sắt, mangan,...

- Những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh: khai thác khoáng sản, năng lượng, lương thực, thực phẩm

- Khoáng sản được dùng trong ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên: than và sắt

Hướng dẫn giải

- Hoàn thành bảng:

- Những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh:

+ Công nghiệp khai thác khoáng sản

+ Công nghiệp năng lượng

+ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

- Ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ, đó là than và sắt.

2. Giải bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào hình 18.1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa khai thác và sử dụng than.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng khai thác lược đồ để  vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa khai thác và sử dụng than:

- Nhà máy nhiệt điện

- Tiêu dùng trong nước

- Xuất khẩu

Hướng dẫn giải

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM