Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 51: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 51: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long dưới đây. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 51: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản

1. Giải bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính và điền tiếp vào chỗ chấm (…) để thấy rõ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, tôm nuôi của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2002.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng số liệu cần nắm được công thức tính tỉ lệ sản lượng:

Tỉ trọng sản lượng = (Sản lượng của vùng)/(Sản lượng cả nước).100%

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu đã tính toán và kĩ năng vẽ biểu đồ để vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi 

Hướng dẫn giải

Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước

3. Giải bài 3 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 9

Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

Phương pháp giải

Liên hệ thực trạng ở đồng bằng sông Cửu Long để chỉ ra biện pháp khắc phục khó khăn trong phát triển ngành thủy sản:

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

- Chủ động nguồn giống

- Bảo vệ môi trường

- Tăng vốn đầu tư, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ,...

Hướng dẫn giải

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản.

- Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất chất lượng cao.

- Chú ý bảo vệ môi trường.

- Tạo môi trường đánh bắt và nuôi trồng ổn định.

- Tăng vốn đầu tư, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, chủ động thị trường.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM