Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt bộ môn Địa lí 9, eLib xin giới thiệu nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, củng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu đã cho và cách vẽ biểu đồ cột chồng để vẽ biểu đồ thể hiện diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Hướng dẫn giải

Biểu đồ thể hiện về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long

2. Giải bài 2 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào kiến thức đã học, cho biết vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm và là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.

Phương pháp giải

Dựa vào những điều kiện thuận lợi của đồng bằng sông Cửu Long để giải thích: 

- Điều kiện tự nhiên: địa hình, khí hậu, sông ngòi, vùng biển,...

- Kinh tế - xã hội: nguồn lao động, chất lượng lao động, thị trường tiêu thụ,...

Hướng dẫn giải

Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện thuận lợi:

- Điều kiện tự nhiên

+ Vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm:

  • Địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ.
  • Khí hậu nóng ẩm, lượng mưa dồi dào.
  • Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt với lượng nước lớn.

+ Là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu:

  • Có vùng biển giàu có thuộc Biển Đông và vịnh Thái Lan với trên 700km đường bờ biển.
  • Trữ lượng cá ở Biển Đông có thể lên tới trên dưới 90 – 100 vạn tấn, khả năng khai thác là 42 vạn tấn.
  • Trữ lượng ở vùng biển phía Tây là 43 vạn tấn,khả năng khai thác là 19 vạn tấn.
  • Vùng có 25 cửa sông, bãi triều, 1500 km sông ngòi, kênh rạch có thể nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, ngọt, lợ.

- Kinh tế - xã hội:

+ Nguồn lao động đông, cần cù và có nhiều kinh nghiệm.

+ Ngành công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

+ Nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích phát triển.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn cả ở trong và ngoài nước.

3. Giải bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 36.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện rõ tỉ trọng các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu về tỉ trọng trong cơ cấu công nghiệp của vùng để vẽ biểu đồ tròn theo yêu cầu

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải thích vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phương pháp giải

Để giải thích ngành chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất ta căn cứ vào:

- Đây là vựa lúa lớn nhất nước ta

- Cây ăn quả và cây thực phẩm và chăn nuôi phát triển

- Ngành thủy sản phát triển nhất nước ta

Hướng dẫn giải

Vì Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm của nước ta.

- Là vựa lúa lớn nhất nước ta với diện tích và sản lượng lúa lớn.

- Cây ăn quả và cây thực phẩm cũng rất phát triển.

- Chăn nuôi gia cầm (gà, vịt) và chăn nuôi lợn phát triển.

- Ngành thủy sản phát triển nhất nước ta, nhiều tỉnh có sản lượng đứng đầu cả nước.

-> Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm rất dồi dào nên ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất.

5. Giải bài 5 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 9

Hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng.

Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là

☐ Xuất khẩu

☐ Nhập khẩu

☐ Giao thông đường thủy

☐ Du lịch sinh thái (trên sông, kênh rạch, miệt vườn, biển đảo)

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là giao thông đường thủy và du lịch sinh thái

Hướng dẫn giải

Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là

☒ Xuất khẩu

☐ Nhập khẩu

☒ Giao thông đường thủy

☒ Du lịch sinh thái (trên sông, kênh rạch, miệt vườn, biển đảo)

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM