Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

1. Giải bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 34.1 trong SGK, em hãy: Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu trong bảng trên và cách vẽ biểu đồ cột chồng để vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp Đông Nam Bộ so với cả nước

Hướng dẫn giải

 

2. Giải bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

Em hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng:

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

☐ 50%     ☐ 80%        ☐ 90%    ☐ 100%

Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

☐ Điện sản xuất          ☐ Động cơ đieden

☐ Sơn hóa học            ☐ Xi măng

☐ Quần áo                   ☐ Bia

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất vùng Đông Nam Bộ:

☐ Khai thác nguyên liệu

☐ Sản xuất vật liệu xây dựng

☐ Dệt may

☐ Chế biến lương thực, thực phẩm

☐ Sản xuất hóa chất

☐ Sản xuất điện

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ về:

- Tỉ trọng khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước

- Sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm

- Ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất

Hướng dẫn giải

- Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước: 100%

- Một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là: Điện sản xuất, động cơ đieden

- Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất vùng Đông Nam Bộ: Dệt may, chế biến lương thực, thực phẩm

3. Giải bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao?

Phương pháp giải

Một số ngành công nghiệp trọng điểm cần ứng dụng kĩ thuật cao: sản xuất ô tô, dản xuất dầu mỏ,...

Hướng dẫn giải

Một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao là:

- Sản xuất ô tô

- Sản xuất dầu mỏ

- Đóng tàu

- Thiết bị điện tử

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM