Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

1. Giải bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 16.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ số liệu đã cho và kĩ năng vẽ biểu đồ miền để vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta theo yêu cầu

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với nội dung SGK, em hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện:

☐ Diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh.

☐ Tỉ trọng lao động trong nông nghiệp giảm.

☐ Nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn.

☐ Nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển.

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh thể hiện:

☐ Khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất.

☐ Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa.

☐ Khu vực này thu hút đầu tư nước ngoài.

☐ Khu vực này tạo ra nhiều việc làm.

Phương pháp giải

Căn cứ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ để xác định:

- Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh

- Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh thể hiện nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa

Hướng dẫn giải

Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện:

☒ Diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh.

☐ Tỉ trọng lao động trong nông nghiệp giảm.

☐ Nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn.

☐ Nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển.

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh thể hiện:

☐ Khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất.

☒ Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa.

☐ Khu vực này thu hút đầu tư nước ngoài.

☐ Khu vực này tạo ra nhiều việc làm.

 

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM