Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 6 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Mời các em cùng theo dõi. Chúc các em học tốt!

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

1. Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào lược đồ 6.2 trong SGK và đối chiếu với lược đồ dưới đây, em hãy:

- Tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ các vùng kinh tế của nước ta.

- Trải nét lên lược đồ vừa tô để thể hiện ba vùng kinh tế trọng điểm.

- Dựa vào lược đồ đã tô màu, điền tên và đánh số (I, II, III) các vùng kinh tế trọng điểm lên lược đồ.

Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ các vùng kinh tế đối chiếu với lược đồ đã cho để xác định:

- Các vùng kinh tế của nước ta

- Ba vùng kinh tế trọng điểm

Hướng dẫn giải

Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm

2. Giải bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 9

Hãy sắp xếp các tỉnh sau đây vào các vùng kinh tế trọng điểm tương ứng:

I - Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

II - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

III - Vùng kinh tế trọng điểm miền Nam.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được các tỉnh thuộc:

- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Nam

Hướng dẫn giải


3. Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể ra các thành tựu và thách thức của công cuộc Đổi mới trong quá trình phát triển.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới để chỉ ra:

- Các thành tựu: thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, tốc độ tăng trưởng, hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế,...

- Thách thức: vẫn còn các xã nghèo, môi trường bị ô nhiễm, vấn đề việc làm, phát triển văn hóa, giáo dục,...

Hướng dẫn giải

- Các thành tựu:

+ Nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế kéo dài.

+ Lạm phát được đẩy lùi.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

+ Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt như: hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, vùng chuyên canh quy mô lớn, các trung tâm công ngiệp, dịch vụ lớn.

+ Đạt được nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện.

- Thách thức:

+ Ở nhiều tỉnh, huyện, nhất là miền núi vẫn còn các xã nghèo.

+ Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.

+ Vấn đề việc làm, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo…vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

4.  Giải bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 6.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế để vẽ biểu đồ tròn theo yêu cầu

Hướng dẫn giải

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM