Tiểu luận: Giá chuyển nhượng

Tiểu luận Giá chuyển nhượng nghiên cứu về hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá ở việt nam

Tiểu luận: Giá chuyển nhượng

1. Mở đầu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của quá trình toàn cầu hoá, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng lên rất mạnh, đóng góp vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành công nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế này không kém phần phức tạp. Số lượng các giao dịch thương mại xuyên biên giới diễn ra giữa các công ty liên kết ngày một tăng

2. Nội dung

2.1 Lý thuyết

Transfer pricing – chuyển giá: là việc các công ty đa quốc gia ấn định giá chuyển nhượng không phù hợp với giá thị trường nhằm mục đích giảm thiểu thuế phải nộp trên toàn cầu để tối đa hóa lợi nhuận của toàn công ty. Giá chuyển nhượng là giá phân bổ cho hàng hóa và dịch vụ luân chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác của một công ty. Giá chuyển nhượng vừa là công cụ quan trọng quản trị tài chính công ty đa quốc gia, vừa là căn cứ để nước đặt chi nhánh xác định chi phí, doanh thu, thu nhập chịu thuế của công ty đó tại nước họ

2.2 Các nghiên cứu liên quan

IRC-Internal Revenue Code của Hoa kỳ năm 1930 ghi nhận nội dung mô tả một hiện tượng làm giảm nghiã vụ thuế mà ngày nay chúng ta gọi là chuyển giá

Năm 1979, OECD đã cùng nhau đưa vấn đề chuyển giá vào bản báo cáo về “Chuyển giá và Công ty đa quốc gia”, đặt nền móng cho những hướng dẫn của OECD sau này về chuyển giá, làm cơ sở vận dụng cho các quốc gia không chỉ là thành viên OECD mà cả với các quốc gia khác

2.3 Thực trạng hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá ở việt nam

 Với chủ trương mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Nhờ đó, các dự án ĐTNN đã không ngừng tăng lên cả về số lượng và quy mô, góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế đất nước tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, xét trên phương diện quản lý thuế, cơ quan thuế đang phải đối mặt với tình hình kê khai thua lỗ ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chiếm khoảng trên 50% tổng số DN FDI đang hoạt động trên cả nước, trong đó nhiều DN kê khai lỗ nhiều năm liên tục, thậm chí báo cáo lỗ suốt từ khi hoạt động đến nay, nhưng vẫn tiếp tục duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Điển hình tại một số địa phương như: Bình Dương, số DN FDI kê khai lỗ năm 2010 là 754/1.490 DN, chiếm tỷ trọng 50,6%, trong đó có tới 200 DN lỗ quá vốn chủ sở hữu; tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tỷ lệ số DN FDI kê khai lỗ lần lượt là 60% và 52,2%.

3. Kết luận

Chuyển giá là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong lĩnh vực thuế không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở các nước phát triển, là vấn đề nổi cộm trong nền kinh tế Việt Nam. Chuyển giá không chỉ làm thất thu cho ngân sách nhà nước, méo mó môi trường kinh doanh, gây bất bình đẳng đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà nó còn làm suy giảm hiệu lực quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế.Công tác chống chuyển giá trong thời gian qua đã thu được những kết quả đáng khích lệ , phát hiện được nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, truy thu hàng nghìn tỷ đồng thuế cho nhà nước. Tuy vậy, đây mới chỉ là những kết quả ban đầu, số vụ chuyển giá phát hiện và xử lý chưa được nhiều so với số lượng các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá. Thực trạng này xuất phát từ những nguyên nhân như: cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu; hành lang pháp lý về chống chuyển giá chưa hoàn thiện; khó khăn trong việc thu thập, sàng lọc thông tin trong bối cảnh giao dịch quốc tế đa dạng, phức tạp,…

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM