Tiểu luận: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH in Việt-Hàn

Tiểu luận Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH in Việt-Hànnghiên cứu tìm hiểu rõ hơn về hoạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Việt-Hàn

Tiểu luận: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH in Việt-Hàn

1. Mở đầu

Hiện nay, chế độ kế toán hiện hành đã có những văn bản quy định rất chi tiết về hoạch toán nguyên, vật liệu nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt việc hạch toán, đảm bảo việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả, tránh lãng phí. Tuy nhiên, ở từng doanh nghiệp do đặc thù về hoạt động sản xuất kinh doanh có khác nhau nên việc áp dụng chế độ và công tác hoạch toán có nhiều khác biệt. Mỗi doanh nghiệp có một phương pháp vận dụng riêng tuỳ theo quy mô hoạt động và khả năng của mình

2. Nội dung

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH in Việt Hàn

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

Các chế độ và phương pháp kế toán

Chứng từ xuất, nhập nguyên vật liệu

2.2 Kế toán chi tiết nguyên, vật liệu

Đặc điểm chung về nguyên, vật liệu sử dụng

Chứng từ kế toán sử dụng kế toán nguyên, vật liệu

Chứng từ kế toán sử dụng kế toán nguyên, vật liệu

2.3 Chứng từ kế toán sử dụng kế toán nguyên, vật liệu

Tài khoản sử dụng

Kế toán tổng hợp tăng nguyên, vật liệu

Kế toán tổng hợp giảm nguyên, vật liệu

3. Kết luận

Trong doanh nghiệp sản xuất, NVl đóng vai trò hết sức quan trọng. Chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, nên nó cũng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Đó chính là lý do vì sao mọi doanh nghiệp sản xuất đều chú trọng đến hạch toán NVL. Việc quản lý NVL hợp lý sẽ góp phần tiết kiệm NVl, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Không những thế, hạch toán tôt NVL sẽ đảm bảo cung cấp NVL một cách kịp thời cho sản xuất, đồng thời kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ và tiêu haovật liệu, giảm thiểu việc sử dụng lãng phí vật liệu trong sản xuất

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM