Tiểu luận: Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

Tiểu luận Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nghiên cứu nâng cao lợi nhuận của công ty Sông Thu

Tiểu luận: Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

1. Mở đầu

Để nước ta có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay đó không chỉ là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Nhà nước, mà còn có sự đóng góp to lớn của tất cả các ngành kinh tế trong nước mà đặc biệt nhất là ngành thương mại. Tuy nhiên để ngành thương mại thông qua các công ty, các doanh nghiệp thương nghiệp thật sự đóng một vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng một mặt thúc đẩy sản xuất phát triển, mặt khác kích thích nhu cầu tiêu dùng, góp phần to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước, thì khâu tiêu thụ hàng hoá, một khâu quan trọng nhất trong quá trình lưu chuyển hàng hoá không thể thiếu được và đóng vai trò quyết định

2. Nội dung

2.1 Đặc điểm tình hình của Công ty Sông Thu

Quá trình hình thành của công ty
Trong suốt quá trình thành lập cho đến nay, công ty gặp không ít những khó khăn, cụ thể là công ty vốn là đơn vị quốc phòng làm kinh tế, nên bước đầu còn bỡ ngỡ trong hoạt động của mình, cơ sở máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh chưa tương xứng so với nhu cầu thực tế trong và ngoài nước. Trong đó sự cạnh tranh của các công ty, các doanh nghiệp khác trên thị trường quá gay gắt về tất cả mọi phương diện, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao còn mỏng, nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho đến nay vẫn còn là một vấn đề nan giải

Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty sông thu
Công ty Sông Thu áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung được thiết kế tên máy vi tính nên có thêm giai đoạn tập hợp chứng từ lên bảng kê chứng từ gốc trước khi vào sổ nhật ký chung hàng ngày, đối với các nghiệp vụ không phụ thuộc phạm vi theo dõi chi tiết. ở giai đoạn này trong lý thuyết không có

2.2 Kết luận và kiến nghị

Nhận xét chung
Công ty Sông Thu đến nay có cơ sở vật chất khá đầy đủ đáp ứng được nhu cầu của thị trường và có nhiều đơn vị trực thuộc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng phát triển và mở rộng. Điều đó đã kéo theo bộ máy kế toán của Công ty cũng không ngừng củng cố. Nó được thể hiện qua việc Công ty chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung, ở các đơn vị phụ thuộc không có tổ chức kế toán riêng nhưng quá trình phản ánh ghi chép vẫn đảm bảo tính kịp thời chặt chẽ chính xác đáp ứng được yêu cầu thông tin cho lãnh đạo khi cần thiết. Với mô hình kế toán tập trung được thiết kế trên máy vi tính mà Công ty đang áp dụng hiện nay Công ty đang giảm bớt rất nhiều công việc của kế toán, việc vào sổ của kế toán trở nên thuận lợi, thông tin được xử lý nhanh, kịp thời

Ý kiến đề xuất đối với Công ty và nhà trường
Công ty cần hạn chế bớt những khoản tiền vay Ngân hàng để tránh phải chịu lãi suất vay quá lớn, bởi vì hiện nay Công ty đã dần thoát khỏi sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty ngày một tăng nhanh như thế sẽ giảm được chi phí nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời cần tìm biện pháp hữu hiệu để tăng nhanh doanh số bán ra làm tăng nhanh vòng quay vốn hơn nữa. Nhà trường cần đưa chương trình tin học kế toán vào chương trình giảng dạy sẽ giúp học sinh có tay nghề vững chắc hơn và sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở các Công ty, doanh nghiệp

3. Kết luận

Suốt 2 tháng thực tập tìm hiểu tình hình thực tế tại Xí nghiệp Thương mại trực thuộc Công ty Sông Thu cũng như tại Công ty Sông Thu, em đã hoàn thành xong báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Qua đó đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố lại kiến thức đã được học, đã được thực hành ở trường

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận kế toán trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM