Tiểu luận: Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp

Tiểu luận Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp nghiên cứu tham gia lập kế hoạch sửa chữa TSCĐ

Tiểu luận: Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp

1. Mở đầu

Hầu như trong bất cứ doanh nghiệp nào thì TSCĐ đều đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ khi nền kinh tế thị trường bung ra thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp và được sửa đổi lại nhiều lần đã khiến cho công việc sản xuất kinh doanh, làm ăn của mỗi một công ty, mỗi xí nghiệp, mỗi doanh nghiệp càng có đà phát triển, cũng như TSCĐ trong các doanh nghiệp ngày càng được đổi mới, hiện đại hoá, tăng nhanh về mặt số lượng theo sự phát triển của nền sản xuất xã hội và những tiến bộ khoa học

2. Nội dung

2.1 Các vấn đề chung kế toán TSCĐ

Khái niệm, đặc điểm TSCĐ, vai trò của TSCĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh

Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ

Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu và nguyên tắc đánh giá

Thủ tục tăng giảm TSCĐ, chứng từ kế toán và kế toán chi tiết TSCĐ

Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

Kế toán khấu hao TSCĐ

Kế toán sửa chữa TSCĐ

2.2 Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp sửa chữa ôtô đức thân

Đặc điểm chung của doanh nghiệp

Thực tế công tác kế toán TSCĐ

2.3 Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán TSC

Sự hoàn thiện trong công tác tổ chức kế toán TSCĐ.

Một số tồn tại trong công tác tổ chức hạch toán TSCĐ.

Một vài ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại xưởng

3. Kết luận

TSCĐ là bộ phận chính của cơ sở vật chất kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân, là điều kiện cơ bản để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, từng doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán TSCĐ cần phải tính toán kịp thời, chính xác tình hình xây dựng, trang bị đổi mới tăng TSCĐ củng như thanh lý nhượng bán TSCĐ, tính toán chính xác phân bổ số khấu hao và giá thành. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa TSCĐ, sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm sẽ tránh được lãng phí và bảo quản tốt TSCĐ,có biện pháp hạch toán và quản lý chặt chẽ là đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM