Tiểu luận : COBIT và các ứng dụng kiểm soát cho một doanh nghiệp

Tiểu luận COBIT và các ứng dụng kiểm soát cho một doanh nghiệp nghiên cứu một cái nhìn tổng quát nhất về COBIT, quy trình ứng dụng COBIT trong việc xây dựng HTTT của một đơn vị cụ thể

Tiểu luận : COBIT và các ứng dụng kiểm soát cho một doanh nghiệp

1. Mở đầu

Việc xây dựng và kiểm soát Hệ thống thông tin (HTTT) nói chung và Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) nói riêng là một nhu cầu thiết yếu cho hầu hết doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại việc xây dựng này gặp nhiều khó khăn như là (1) người thực hiện xây dựng chưa có tiếp cận một bộ tiêu chuẩn để làm cơ sở cho các hành động, (2) không có một kế hoạch tổng thể rõ ràng trong việc thiết lập hệ thống

2. Nội dung

2.1 Lý do sử dụng cobit 

Theo Stolovitsky (2005), các chuẩn mực COBIT đang được chấp nhận ngày càng tăng bởi nhiều công ty như là các thực tiễn tốt nhất (best practices) trong quản lý thông tin, CNTT và rủi ro. ITGI (2005) phát biểu rằng COBIT được chấp nhận như là một khung mẫu kiểm soát nội bộ đối với CNTT, trong khi COSO đươc chấp nhận như là một khung mẫu kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp. COSO được phát triển như là một mô hình kiểm soát kinh doanh tổng quát và hường vào quản lý

2.2 Các sản phẩm của cobit

COBIT bao gồm một bộ 6 ấn phẩm. Mục tiêu của bộ sản phẩm COBIT để đảm bảo rằng IT được cùng hướng với doan nghiệp; IT có khả năng hỗ trợ kinh doanh và tối đa hóa lợi ích; các nguồn lực IT được sử dụng có trách nhiệm; và các rủi ro liên quan IT được kiểm soát thích hợp

2.3 Cấu trúc cobit 

Các thành phần cơ bản này sẽ đảm bảo sự hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Nguồn tài nguyên CNTT được kiểm soát trên 4 nguồn chính là: nguồn nhân lực, nguồn cơ sở hạ tầng, nguồn thông tin, nguồn phần mềm ứng dụng; là 4 phần cơ bản nhất của HTTT. COBIT dựa vào các nguồn tài nguyên này để xây dựng chính là đảm bảo cho nền móng xây dựng triển khai CNTT trong doanh nghiệp

2.4 Quy trình làm việc của cobit 

Tùy thuộc vào các yêu cầu nghiệp vụ được đặt ra cho doanh nghiệp mà sẽ được lựa chọn và áp dụng quy trình xử lý tốt nhất dựa vào các nguồn lực CNTT

Các quy trình khi được áp dụng xử lý luôn đảm bảo thông tin cũng như dữ liệu bảo mật, sẵn sàng và tuân thủ đúng điều luật

2.5 Áp dụng cobit vào một doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và giải pháp truyền thông InfoWay (http://infomap.vn). Được thành lập từ 2005 sau cuộc thi “Trí tuệ Việt Nam” với sản phẩm chính là phần mềm bản đổ ứng dụng phát triển trên nền Web. Ngoài ra công ty còn hoạt động kinh doanh trên các hoạt động khác : Gia công phần mềm, website. Với đặc thù là công ty hoạt động chủ yếu dựa vào lĩnh vực CNTT

3. Kết luận

Quy trình ứng dụng COBIT vào một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố đặc thù về nhu cầu thông tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên áp dụng COBIT gồm có một số bước cơ bản như sau (1) đánh giá hệ thống hiện tại, (2) tiếp cận mục tiêu nhu cầu thông tin, (3) xây dựng theo tiêu chuẩn COBIT

4. Tài liệu tham khảo

ITGI (IT Governance Institute). 2007. COBIT 4.1. Fourth edition. [Online:]Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 

Hệ thống thông tin kế toán Tập 2, NBX Phương Đông, 2012. http://www.isaca.org/ [Truy cập: 30/05/2012]

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Kế toán trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM