Tiểu luận: Kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả

Tiểu luận Kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả nghiên cứu thực tế về kế toán lue chuyển hàng hóa tại công ty Đại Phát

Tiểu luận: Kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả

1. Mở đầu

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN. Do vậy cần phải có sự đổi mới về nhận thức quản lý kinh tế, trong đó yếu tố lưu chuyển hàng hoá liên quan đến sự tồn tại của ngành hàng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và là yếu tố động nhất đảm bảo lợi ích của con người

2. Nội dung

2.1 Lý luận chung về kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả

Kế hoạch lưu chuyển hàng hoá thu nhập, xác định, phân phối kết quả nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý

Nội dung

Yêu cầu quản lý

Nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá, xác định và phân phối kết quả

Đánh giá hàng hoá

Đánh giá thực tế

Kế toán nhập xuất kho hàng hoá

Kế toán doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu

Doanh thu bán hàng, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu bán hàng

Chứng từ và tài khoản kế toán

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu có thể sơ lược qua sơ đồ.

Kế toán chi phí bán hàng

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

2.2 Tình hình thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn đại phát

Những vấn đề cơ bản về sự hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đại Phát

Cơ cấu tổ chức bán hàng và quản lý

Tình hình thực tế về kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty

Đặc điểm các loại hàng hoá của Công ty

Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty

Quá trình mua hàng

Thủ tục nhập kho hàng hoá

Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty

Quá trình bán hàng

Thủ tục xuất kho hàng hoá

Kế toán chi tiết hàng hoá ở Công ty

Kế toán bán hàng, doanh thu bán hàng lưu chuyển và kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh thu Công ty

3. Kết luận

Qua nghiên cứu hạch toán kế toán bán hàng lưu chuyển hàng hoá đối chiếu giữa lý luận thực tiễn việc kinh doanh ở công ty TNHH Đại Phát, tôi thấy về cơ bản giữa lý luận thực tễn là thống nhất, công ty đã vận dụng thực hiện chế độ kinh doanh chặt chẽ có hiệu quả đối với Nhà nước. Bước đầu có phần gặp khó khăn xong sau một thời gian công ty đẫ tháo gỡ ngờ sự phát huy, năng động, sáng tạo trong việc phân phối hàng hoá theo nhiều hình thức như khuyến mại, quảng cáo

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM