Tiểu luận: Kế toán Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

Tiểu luận Kế toán Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản nghiên cứu  tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

Tiểu luận: Kế toán Tài sản cố định tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

1. Mở đầu

Sự biến động tăng giá của phân bón có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cơ bản là nước ta chưa có những nhà máy sản xuất phân bón đủ lớn để đáp ứng nhu cầu nông nghiệp. Có những loại phân bón trong nước chưa sản xuất được như Đạm, Urea, Kaliclorua, mà nước ta phải nhập 100% từ nước ngoài về để phục vụ trong sản xuất nông nghiệp

2. Nội dung

2.1 Đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

Sự ra đời
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản là một doanh nghiệp cổ phần, trực thuộc Tổng công ty vật tư nông nghiệp Việt Nam. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản là doanh nghiệp hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại Ngân hàng Nông nghiệp Thanh Trì, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản được thành lập từ việc cổ phần hóa DNNN công ty vật tư nông nghiệp cấp I Hà Nội trên cơ sở tự nguyện góp vốn của các cổ đông được tổ chức và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp

Mạng lưới kinh doanh và quy trình sản xuất
Trong đó kinh doanh ngành nghề: Kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp và nông sản là chủ yếu. Vì do vốn điều lệ khi công ty mới thành lập thấp 5.569.000.000 đồng

2.2 Nội dung chuyên đề: “Kế toán Tài sản cố định"

Công tác kế toán Tài sản cố định
Đối chiếu các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì TSCĐ lại có vai trò và vị trí khác nhau, thông thường tùy từng loại doanh nghiệp như các doanh nghiệp sản xuất thì TSCĐ tỷ trọng rất lớn, còn các doanh nghiệp thương mại thì TSCĐ lại chiếm tỷ trọng nhỏ

Nhiệm vụ kế toán của tài sản cố định
Phản ánh chính xác, kịp thời số hiện có và tình hình tăng giảm TSCĐ về số lượng và giá trị, mọi trường hợp tăng giảm TSCĐ đều phải lập biên bản và thực hiện đúng các thủ tục quy định

Phương pháp kế toán
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản, kế toán TSCĐ sử dụng các chứng từ sau: Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản đánh giá lại TSCĐ, Thẻ TSCĐ, Hóa đơn GTGT, Phiếu thu,  Phiếu chi, Sổ TSCĐ

2.3 Nhận xét chung sau khi viết báo cáo và những đề xuất, kiến nghị với Công ty và Nhà trường

Nhận xét chung
Từ khi được thành lập đến nay Công ty luôn phải đối đầu với hàng loạt khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của đơn vị, tổ chức kinh tế khác nhưng công ty đã có những cố gắng đáng ghi nhận trong việc tổ chức bộ máy quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Về tổ chức bộ máy kế toán như hiện nay cũng đã đảm bảo được sự thống nhất đối với công tác kế toán trong công ty, đảm bảo cho kế toán phát huy vai trò chức năng của mình, việc lựa chọn và áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” phù hợp với điều kiện của công ty từ khâu lập chứng từ đến khâu luân chuyển chứng từ ở công ty đã được quy định rõ ràng, hầu hết theo mẫu đã có sẵn. Mặc dù vậy xong vẫn chưa phải đầy đủ hết

Kiến nghị
Để phù với nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, công ty cần nâng cao trình độ cán bộ, đặc biệt là cán bộ công tác kế toán. Hiện nay, ở công ty không phải toàn bộ các nhân viên kế toán đều có trình độ đại học, công ty nên tạo điều kiện để nhân viên được học hỏi thêm, nâng cao trình độ phù hợp với tiến độ phát triển của xã hội, nhanh chóng thích ứng, tiếp thu được với chế độ kế toán mới một cách linh hoạt để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

3. Kết luận

Là doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập với quy mô kinh doanh rộng lớn, công ty đã phải tìm cho mình một bộ máy quản lý, một phương thức kinh doanh có hiệu quả nhất. Song bên cạnh những yếu tố trên, tinh thần đoàn kết cũng đóng vai trò quan trọng trên bước đường tự khẳng định mình. Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm và động viên cán bộ trong công ty rèn luyện về đạo đức tinh thần cũng như kỹ năng nghiệp vụ, khuyến khích họ đoàn kết phấn đấu đi lên công tác quản lý và hạch toán kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng đã không ngừng được củng cố và hoàn thiện, thực sự trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận kế toán trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM