Tiểu luận: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Tiểu luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nghiên cứu phương pháp hạch toán phù hợp với yêu cầu của chế độ kế toán quy định

Tiểu luận: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

1. Mở đầu

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, hiện nay khối lượng đầu tư hàng năm vào nước ta tăng rất nhanh, kéo theo đó ngày càng xuất hiện nhiều Công ty xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế với nguồn vốn đầu tư phong phú; đồng thời tính cạnh tranh của thị trường xây dựng trong nước tăng rõ rệt. Trong điều kiện đó các doanh nghiệp xây dựng muốn tồn tại và phát triển cần phải năng động trong tổ chức, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần phải làm tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất nhằm tính đúng giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm với giá thành hợp lý mà vẫn đẩm bảo yêu cầu chất lượng

2. Nội dung

2.1 Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán Của Công ty

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
Cùng với thành tựu đổi mới kinh tế của đất nước và sự phát triển của Công ty Xây dựng Quốc Tế, phòng Kế toán tài chính là một hệ thống nòng cốt của Công ty. Bộ máy kế toán có nhiệm vụ thực hiện và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán của Công ty, giúp ban lãnh đạo có căn cứ tin cậy để phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đề ra quyết định trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao

Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
Công ty Xây dựng Quốc Tế có quy mô lớn, địa bàn hoạt động phân tán, số lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều và phức tạp nên Công ty xây dựng hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung” gồm: Sổ Nhật ký chung, các sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết

2.2 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất

Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
Trong doanh nghiệp xây lắp giá dự toán là cơ sở để xác định nhiệm vụ hạ thấp giá thành cũng như để so sánh phân tích tình hình biến động giá thành. Vì vậy phân loại chi phí theo khoản mục phải đảm bảo tính thống nhất về phương pháp hạch toán và nội dung từng khoản mục trong khi lập dự toán, lập kế hoạch và tính toán giá thành thực tế

Kế toán chi tiết chi phí sản xuất
Khi có giấy đề nghị nhập vật tư của cán bộ phụ trách kĩ thuật, kế toán đội sẽ chuyển lên phòng vật tư của Công ty xin duyệt. Đề nghị được trưởng phòng vật tư kí duyệt, vật tư sẽ được mua và chuyển thẳng đến công trình không qua kho Công ty

3. Kết luận

Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty đã phân tích một cách khoa học để tìm ra phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành hợp lý, xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành một cách chính xác. Mặc dù trong thời gian qua có sự thay đổi trong hệ thống kế toán doanh nghiệp nhưng công ty đã nhanh chóng tiếp thu và vận dụng một cách linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của công ty

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Kế toán trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM