Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 4

Phần Lesson 4 - Unit 1 giới thiệu đến các em một số từ mới và hướng dẫn các em cách phát âm các chữ cái đầu: cr, br, sp, sn, dr, pl. Với các bài tập và bài hát ngắn đã được biên soạn cụ thể bên dưới, các em sẽ dễ dàng nắm bắt cách phát âm mới này.

Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 1 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

crayon (bút sáp màu)

brush (bàn chải)

spoon (cái thìa)

snake (con rắn)

drink (uống)

play (chơi)

2. Task 2 Unit 1 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Chúng mình uống nước từ cốc.

Chúng mình ăn với một cái muỗng.

Chúng mình vẽ với một cái bút màu.

Chúng mình chơi cả chiều.

3. Task 3 Unit 1 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words from 1. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có trong phần 1)

Guide to answer

4. Task 4 Unit 1 Lesson 4

Circle the beginning letters. Listen and check. (Khoanh tròn các chữ cái đầu. Nghe và kiểm tra.)

Click to listen

Guide to answer

2 – cl - cloud (đám mây)

3 – sp - spoon (cái thìa)

4 – pl - play (chơi)

5 – fr - frog (con ếch)

6 – br - brush (bàn chải)

7 – cr - crab (con cua)

8 – sn - snake (con rắn)

5. Practice

Rearrange the letters to make correct words. (Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng)

1. nakes

2. alyp 

3. buhrs

4. cayron

5. oopsn

6. diknr

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm các chữ cái đầu: cr, br, sp, sn, dr, pl

- Các từ vựng có trong bài:

  • crayon (bút sáp màu)
  • brush (bàn chải)
  • spoon (cái thìa)
  • snake (con rắn)
  • drink (uống)
  • play (chơi)
Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM