Unit 3 lớp 4: My things - Lesson 1

Phần Lesson 1 - Unit 3 giúp các em làm quen với chủ đề mới "My things". Bài học giới thiệu đến các em các từ mới chỉ các vật dụng và hướng dẫn các em nghe và đọc hiểu đoạn hội thoại. Mời các em cùng theo dõi bài học.

Unit 3 lớp 4: My things - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 3 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

TV: ti vi

DVD player: đầu DVD

CD player: đầu CD

MP3 player: máy nghe nhạc

camera: máy chụp ảnh

turn on: bật

turn off: tắt

2. Task 2 Unit 3 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Leo:Amy, em có thể mở ti vi lên được không?

Amy: Max, hãy xem cái này đi!

Max: Không, anh thích đọc sách.

Amy: Sách của anh thật chán!

Max: Không, không chán đâu!

2. Holly: Em có thể dùng máy tính của anh không, Leo?

Leo: Có chứ. Em có môn học ở trường à?

Holly: Vâng, đó là môn về không gian.

3. Holly: Leo …  em nghĩ máy tính bị hỏng rồi.

Max: Sách của anh nói về không gian này, Holly. Em có thể đọc.

Holly: Vâng … được ạ.

4. Max: Có thể đưa sách của anh cho anh được không?

Holly: Không! Quyển sách rất hay!

3. Practice

Fill in the gap with a correct letter (Điền vào chỗ trống một chữ cái đúng)

1. tu_n on

2. CD p_ayer

3. cam_ra

4. D_D player

5. turn o_f

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới:

  • TV: ti vi
  • DVD player: đầu DVD
  • CD player: đầu CD
  • MP3 player: máy nghe nhạc
  • camera: máy chụp ảnh
  • turn on: bật
  • turn off: tắt
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM