Unit 3 lớp 4: My things - Lesson 4

Phần Lesson 4 - Unit 3 hướng dẫn các em cách phát âm "ar", đồng thời cung cấp các từ mới. Với các bài tập được biên soạn chi tiết, eLib hi vọng bài học sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các em học sinh lớp 4.

Unit 3 lớp 4: My things - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 3 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

car: ô tô

park: công viên

shark: cá mập

star: ngôi sao

scarf: khăn quàng cổ

2. Task 2 Unit 3 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dch:

Mình ở trong ô tô, sau khi chơi trong công viên.

Mình có một cái khăn màu cam. Mình có một con cá mập đồ chơi.

3. Task 3 Unit 3 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'ar'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "ar")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 3 Lesson 4

Watch the words that rhyme. Write. (Xem các từ có vần. Viết.)

farm / star / art / shark

Guide to answer

1 – b: start - art 

2 – d: car - star

3 – a: park - shark

4 – c: arm - farm

5. Practice

Rearrange the letters to make correct words. (Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng)

1. arc

2. rkap

3. sarhk

4. rtsa

5. frma

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: ar

- Các từ vựng có trong bài:

  • car: ô tô
  • park: công viên
  • shark: cá mập
  • star: ngôi sao
  • scarf: khăn quàng cổ
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM