Unit Starter lớp 4: My family - Lesson 1

Phần Lesson 1 - Unit Starter "My family" giới thiệu đến các em các thành viên trong gia đình; hướng dẫn các em cách giới thiệu bản thân và rèn luyện các kĩ năng nghe, đọc. Mời các em theo dõi bài học!

Unit Starter lớp 4: My family - Lesson 1

1. Task 1 Unit Starter Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script

grandma (bà)

grandpa (ông)

mom (mẹ)

dad (bố)

aunt (dì)

uncle (chú)

brother (anh trai)

sister (em gái)

cousin (em họ)

2. Task 2 Unit Starter Lesson 1

Read and write the names. (Đọc và viết các tên)

Guide to answer

2. Amy

3. Holly

4. Max

Tạm dịch:

+ Xin chào. Mình là Leo và mình 7 tuổi. Amy là em gái của mình. Chúng mình có một gia đình lớn.

+ Xin chào. Mình là Amy. Mình là em gái của Leo. Mình có một dì và một chú và có 2 em họ.

+ Xin chào. Mình là Holly. Mình 7 tuổi. Max là anh trai của mình. Anh ấy rất tốt.

+ Xin chào. Mình là Max. Mình có một em gái. Tên em ấy là Holly. Em ấy 7 tuổi. Chúng mình có 2 anh chị họ. Tên của các họ là Amy và Leo.

3. Task 3 Unit Starter Lesson 1

Listen and check. (Nghe và kiểm tra)

Click to listen

4. Practice

Rearrang the letters to make correct words (Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ đúng)

1. autn

2. ulcen

3. grdanma

4. paagrnd

5. dda

6. mmo

7. rothreb

6. ssiert

8. csinou

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng chỉ các thành viên trong gia đình: 

 • grandma (bà)
 • grandpa (ông)
 • mom (mẹ)
 • dad (bố)
 • aunt (dì)
 • uncle (chú)
 • brother (anh trai)
 • sister (em gái)
 • cousin (em họ)

-  Cách giới thiệu bản thân:

 • Hi/ Hello. I'm + tên. (Xin chào. Mình tên là....
 • I'm + tuổi(Mình....tuổi)
Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM