Unit 5 lớp 4: A funny monkey! - Lesson 3

Phần Lesson 3 - Unit 5 giúp các em nắm vững cấu trúc hỏi và trả lời về một việc có đang diễn ra hay không. Với việc đem đến bài hát "Are the monkeys climbing?", bài học sẽ giúp các em ghi nhớ cấu trúc này dễ dàng hơn.

Unit 5 lớp 4: A funny monkey! - Lesson 3

Grammar and Song (Ngữ pháp và Bài hát) 

1. Task 1 Unit 5 Lesson 3

Choose a girl. Ask and answer. (Chọn một cô gái. Hỏi và trả lời)

Tạm dịch

- Cô ấy đang đội mũ đúng không? 

Đúng vậy.

- Cô ấy đang chụp hình đúng không?

Không phải.

- Cô ấy đang ăn bánh mì kẹp thịt đúng không?

Không phải.

- Đó là Chi!

Guide to answer

- Is she wearing a hat?

Yes, she is.

- Is she eating a sandwich?

No, she isn't.

- Is she taking a photo?

Yes, she is.

-It's Thanh!

Tạm dịch

- Cô ấy đang đội mũ đúng không? 

Đúng vậy.

- Cô ấy đang ăn bánh mì kẹp thịt đúng không?

Không phải.

- Cô ấy đang chụp hình đúng không?

Đúng vậy.

- Đó là Thanh!

2. Task 2 Unit 5 Lesson 3

Write about a girl. (Viết về một cô gái)

Example

Thanh is taking a photo. She's … (Thanh đang chụp ảnh. Cô ấy....)

Guide to answer

Thanh is taking a photo. She's wearing a hat. She isn't eating a sandwich. (Thanh đang chụp ảnh. Cô ấy đang đội mũ. Cô ấy không ăn bánh mì kẹp thịt)

3. Task 3 Unit 5 Lesson 3

Listen and sing. (Nghe và hát)

Click to listen

Are the monkeys climbing?

Are the monkeys climbing?

Yes, they are.

Are the zebras running?

Yes, they are.

Are the tigers walking?

Are the parrots talking?

Are the monkeys climbing?

Yes, they are.

Are the penguins swimming?

Yes, they are.

Are the parrots flying?

Yes, they are.

Are the lizards eating?

Are the lions sleeping?

Are the penguins swimming?

Yes, they are.

Tạm dịch:

Những con khỉ đang leo cây đúng không?

Đúng vậy, những con khỉ đang leo cây.

Những con ngựa vằn đang chạy đúng không?

Đúng vậy, những con ngựa vằn đang chạy.

Những con hổ đang đi bộ đúng không?

Những con vẹt đang nói đúng không?

Những con khỉ đang leo cây đúng không?

Đúng vậy.

Những con chim cánh cụt đang bơi đúng không?

Đúng vậy, những chú chim cánh cụt đang bơi.

Những con vẹt đang bay đúng không?

Đúng vậy, những con vẹt đang bay.

Những con thằn lằn đang ăn đúng không?

Đúng vậy, những con thằn lằn đang ăn.

Những con sư tử đang ngủ phải không?

Những con chim cánh cụt đang bơi phải không?

Đúng vậy.

4. Task 4 Unit 5 Lesson 3

Sing and do (Hát và thực hiện theo lời bài hát)

5. Practice

Color the animals and write their names. (Tô màu các con vật và viết tên của chúng)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cấu trúc hỏi và trả lời về một việc có đang diễn ra hay không:

+ Is + N (số ít) + V-ing?

  • Yes, she/ he/ it + is
  • No, she/ he/ it + isn't

+ Are + N (số nhiều) + V-ing?

  • Yes, they, we + are
  • No, they, we + aren't

 - Lời bài hát "Are the monkeys climbing?"

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM