Unit 7 lớp 4: Places to go! - Lesson 5

Nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng đọc hiểu, eLib đã biên soạn và gửi đến các em bài học Lesson 5 - Unit 7 với bài đọc về bộ phim "Con rồng thân thiện". Các em sẽ được mở rộng vốn từ và phát triển kĩ năng đọc của mình trong bài học này.

Unit 7 lớp 4: Places to go! - Lesson 5

Reading (Đọc)

1. Task 1 Unit 7 Lesson 5

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

play: chơi

concert: buổi hòa nhạc

actor: diễn viên

movie: bộ phim

singer: ca sĩ

2. Task 2 Unit 7 Lesson 5

Look at the text. Where can you see the movie? (Nhìn vào bài viết. Em có thể xem phim ở đâu?)

Guide to answer

I can see the movie at the movie theater. (Mình có thể xem phim ở rạp phim)

3. Task 3 Unit 7 Lesson 5

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

Con rồng thân thiện

Con rồng thân thiện là một bộ phim mới hấp dẫn trong chương trình của rạp chiếu phim.

Trong phim, Thu và anh trai của cô ấy, Nhân ghé thăm chú của họ. Chú của họ sống ở một ngôi nhà lớn, cũ kĩ. Một ngày, Thu và Nhân tìm thấy một cánh cửa lớn và cũ. Họ mở cửa và đi vào trong phòng.

Trong phòng, một con rồng nhỏ, màu đỏ đang ẩn nấp. Con rồng rất thân thiện. Thu và Nhân cố gắng giấu con rồng không cho chú của họ biết. Việc giấu con rồng rất khó, và họ có nhiều cuộc phiêu lưu thú vị!

Các diễn viên diễn và hát trong bộ phim này!

4. Task 4 Unit 7 Lesson 5

Read again and answer the question. (Đọc lại bài và trả lời câu hỏi)

1. Do Thu and Nhan visit their grandpa? No

2. Do they find a door? ___

3. Is the dragon in a garden? ___

4. Do they try to hide the dragon? ___

5. Is the movie sad? ___

6. Do the actors sing in the movie? ___

Guide to answer

2. Yes

3. No

4. Yes

5. No

6. Yes

Tạm dịch

1. Thu và Nhân thăm ông bà của họ đúng không?

2. Họ tìm thấy một cánh của đúng không?

3. Con rồng ở trong vườn đúng không?

4. Họ cố gắng giấu con rồng đúng không?

5. Bộ phim buồn đúng không?

6. Các diễn viên hát trong bộ phim này đúng không?

5. Practice

Reorder the letters to make complete words (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. payl

2. atocr

3. coctren

4. siergn

5. ievmo

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần:

- Ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

  • play: chơi
  • concert: buổi hòa nhạc
  • actor: diễn viên
  • movie: bộ phim
  • singer: ca sĩ

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu với bài đọc về bộ phim "Con rồng thân thiện"

Ngày:20/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM