Unit 12 lớp 4: A clever baby! - Lesson 4

Bài học Lesson 4 - Unit 12 giới thiệu một số từ mới và hướng dẫn các em cách phát âm "ow", "oa" và "o_e" cũng như nhận biết các chữ cái này trong các từ khác nhau. Mời các em cùng luyện tập với các bài tập bên dưới.

Unit 12 lớp 4: A clever baby! - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 12 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

snow: tuyết

elbow: khuỷu tay

coat: áo khoác

soap: xà bông

nose:mũi

stone: đá

2. Task 2 Unit 12 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Mình mặc áo khoác

Và đi ra ngoài trời tuyết

Có tuyết rơi trên mũi của mình

Và trên khuỷu tay mình.

3. Task 3 Unit 12 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'ow, oa, and o_e'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "ow, oa, và o_e")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 12 Lesson 4

Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn một từ khác loại)

1. snow / soap / show / slow

2. home / bone / snow / stone

3. soap / rope / coat / boat

4. boat / coat / goat / bone.

Guide to answer

1. soap

2. snow

3. rope

4. bone

5. Task 5 Unit 12 Lesson 4

Write the words in the correct boxes. (Viết các từ vào đúng hộp)

show / home / boat / slow / coat / those / goat / bone / snow

Guide to answer

6. Practice

Underline the words with 'ow, oa, and o_e'. (Gạch dưới các từ có chứa "ow, oa và o_e")

7. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: "ow", "oa" và "o_e"

- Các từ vựng có trong bài:

  • snow: tuyết
  • elbow: khuỷu tay
  • coat: áo khoác
  • soap: xà bông
  • nose:mũi
  • stone: đá
Ngày:24/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM