Unit 10 lớp 4: In the park - Lesson 4

Mời các em đến với bài học Lesson 4 - Unit 10 dưới đây để cùng học cách phát âm: "ea", "ee" và "y" và nhận biết các chữ cái này trong các từ khác nhau và giới thiệu một số từ mới. 

Unit 10 lớp 4: In the park - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 10 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

dream: giấc mơ

ice cream: kem

queen: nữ hoàng

green: màu xanh lá

jelly: thạch

happy: vui

2. Task 2 Unit 10 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Trong giấc mơ của mình

Mình là một nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng

Mình ăn thạch màu xanh lá

và kem, kem, kem

Mình rất vui

trong giấc mơ của mình, giấc mơ, giấc mơ.

3. Task 3 Unit 10 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'ea, ee, and y'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "ea, ee, và y")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 10 Lesson 4

Write the words in the correct boxes. (Viết các từ vào đúng hộp)

tree / teacher / family / funny / week / sheep / eat / please / twenty.

Guide to answer

5. Practice

Underline the words with 'ea, ee, and y' (Gạch dưới các từ chứa "ea, ee và y")

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: "ea", "ee" và "y"

- Các từ vựng có trong bài:

  • dream: giấc mơ
  • ice cream: kem
  • queen: nữ hoàng
  • green: màu xanh lá
  • jelly: thạch
  • happy: vui
Ngày:23/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM