Unit 5 lớp 4: A funny monkey! - Lesson 4

Phần Lesson 4 - Unit 5 giới thiệu cách phát âm "oy" và "oi" và cung cấp các từ vựng chứa hai âm này. Với các bài tập khác nhau, các em sẽ nắm được luyện tập cách phát âm mới này. Mời các em tham khảo bài học.

Unit 5 lớp 4: A funny monkey! - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 5 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

boy: cậu bé

toy: đồ chơi

oyster: con hàu

coin: đồng tiền

oil: dầu

soil: đất

2. Task 2 Unit 5 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Roy là một cậu bé.

Một cậu bé, cậu bé, cậu bé

Chơi với một đồ chơi,

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi.

Cậu bé có thể nhìn thấy một đồng xu.

Một đồng xu, đồng xu, đồng xu.

3. Task 3 Unit 5 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'oy' and 'oi'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "all")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 5 Lesson 4

Match and write. (Nối và viết)

Guide to answer

 

2. boy (chàng trai)

3. oyster (con hàu)

4. coin (đồng xu)

5. oil (dầu ăn)

6. toy (đồ chơi)

5. Practice

Underline 'oy' and 'oi' in the words belows. (Gạch dưới "oy" và "oi" ở các từ bên dưới.)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: "oy" và "oi"

- Các từ vựng có trong bài:

  • boy: cậu bé
  • toy: đồ chơi
  • oyster: con hàu
  • coin: đồng tiền
  • oil: dầu
  • soil: đất
Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM