Unit 11 lớp 4: In the museum - Lesson 6

Phần Lesson 6 - Unit 11 xoay quanh chủ đề ngày Tết, giúp các em luyện tập các kĩ năng nghe, nói và viết. Các em sẽ nghe và điền đúng số vào các bức tranh, nói về các bức tranh và viết về ngày lễ Tết của em, sử dụng các đoạn văn.

Unit 11 lớp 4: In the museum - Lesson 6

Listening (Nghe)

1. Task 1 Unit 11 Lesson 6

Listen and write the number. (Nghe và viết số)

Click here listen

Guide to answer

a - 3

b - 4

d - 5

e - 2

Audio Script:

1. A. Hi, Kien. What are you doing?

B. I'm doing my homework. I'm writing about my Tet holiday

A. Oh, really? That's some interesting. Did you have fun?

B. Yes, I did. My cousins and I played a lot of game.

A. Yes, it's great playing on the Tet.

2. A. Were a lot of good food?

B. Oh, yes. There was a lot of rice cakes. My mom and I cook them together.There was the food Tet. We have big melon, apples, and oranges.

A. That's some delicious.

3. A. Did you go to school?

B. No, we don't go to school at Tet. Every one have the holiday even the teacher.

A. Oh, yes. That's good.

4. A. Do you know about the New Year's tree?

B. No, what is it?

A. We made a tree from pampoo and decorated it with yellow flowers, and red envelop.

B. That's some beautiful.

A. Yes. it's.

5. A. Did you go shopping?

B. Yes, we shop before Tet. Most shop are close in the Tet holiday. Every one prepare food before the hoiday. So it's good time for shopping.

Tạm dịch:

1. A. Xin chào, Kiên. Cậu đang làm gì vậy?

B. Tớ đang làm bài tập về nhà. Tớ đang viết về kì nghỉ Tết của tớ.

A. Ồ, thật sao? Rất tuyệt. Cậu có vui không?

B. Có chứ. Tớ rất vui. Tớ và anh em họ chơi nhiều trò chơi.

A. Đúng vậy, thật tuyệt vời khi được chơi trong dịp tết.

2. A. Cậu có ăn thức ăn ngon không?

B. Ồ, có chứ. Có nhiều bánh làm từ gạo. Mẹ tớ và tớ cùng nhau nấu. Có thức ăn ngày Tết. Nhà tớ có 1 quả dưa to, táo và cam.

A. Thật là ngon.

3. A. Cậu có đến trường không?

B. Không, chúng tớ không đến trường vào ngày Tết. Mọi người đều nghỉ lễ ngay cả giáo viên cũng nghỉ.

A. Ồ, vâng. Thật tuyệt.

4. A. Bạn có biết về cây năm mới không?

B. Không, đó là gì vậy?

A. Chúng tớ làm một cây từ cây tre và trang trí cây đó với hoa màu vàng và phong bì đỏ.

B. Chắc hẳn là cây rất đẹp.

A. Đúng vậy.

5. A. Cậu có đi mua sắm không?

B. Có chứ, chúng tớ đi mua sắm trước Tết. Nhiều cửa hàng đóng cửa trong kì nghỉ Tết. Mọi người chuẩn bị thức ăn trước kì nghỉ. Vì vậy đây là thời gian để đi mua sắm.

Speaking (Nói)

2. Task 2 Unit 11 Lesson 6

Look at the pictures and say. (Nhìn các bức tranh và nói) 

shops / food / tree / games / schools

Example

They don't go to school => It's Picture a!

Tạm dịch

Họ không đi học => Đó là bức tranh a!

Guide to answer

- They have New Year's tree. => It's Picture b!

- They play a lot of game. => It's Picture c!

- They go to shop before Tet. => It's Picture d!

- They have a lot of good food. => It's Picture e! 

Tạm dịch

- Họ có cây năm mới. => Đó là bức tranh b!

- Họ chơi rất nhiều trò chơi. => Đó là bức tranh c!

- Họ đi mua sắm trước Tết. => Đó là bức tranh d!

- Họ có rất nhiều thức ăn ngon. => Đó là bức tranh e!

Writing: About me! (Viết: Về mình!)

Tạm dịch

Chúng ta dùng đoạn văn để làm cho bài văn dễ đọc hơn. Chúng ta bắt đầu một đoạn văn mới cho mỗi ý riêng biệt trong một bài văn.

3. Task 3 Unit 11 Lesson 6

Write about your Tet holiday. Use paragraphs (Viết về ngày lễ Tết của em. Sử dụng các đoạn văn)

Tet is a traditional holiday of Vietnam. Before Tet Holiday, I buy some new clothes, decorate and clean my house. The meaning of Tet is ending old year and welcome a new year.

At Tet, I will go to the pagoda with my mum to wish the happiness for my family. On Tet holiday, people have many recreational activities. Young persons take part in the traditional games such as: tug of war, cooking rice, cock fighting, watching lion dance. It's very interesting! I'm happy because I get lucky money from my relatives. 

Tạm dịch

Tết là một ngày lễ truyền thống của Việt Nam. Trước Tết, mình mua một số quần áo mới, trang trí và dọn dẹp nhà cửa. Ý nghĩa của Tết là kết thúc năm cũ và đón một năm mới.

Tết đến, mình sẽ cùng mẹ đi lễ chùa để cầu mong hạnh phúc cho gia đình. Ngày Tết, mọi người có nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Các bạn trẻ tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, thổi cơm thi, chọi gà, xem múa lân. Các hoạt động này rất thú vị! Mình rất vui vì được người thân lì xì.

4. Practice

Match the pictures with the activities (Nối các bức tranh với các hoạt động)

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần lưu ý các nội dung quan trọng như sau:

- Luyện tập nghe và điền đúng số vào các bức tranh.

- Luyện tập nói về các bức tranh.

- Luyện tập viết về câu về ngày lễ Tết của em, sử dụng các đoạn văn.

Ngày:24/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM